01.03.2018

Esimesse klassi astumine

Esimesse klassi õpilastele elukohajärgse kooli määramise taotlusi saab Tallinna Haridusametile esitada 1.-15. märtsini 2018.

Esimesse klassi õpilastele elukohajärgse kooli määramise taotlusi saab Tallinna Haridusametile esitada 1.-15. märtsini 2018.
Taotlusi saavad 1.–15. märtsini 2018 esitada Eesti Rahvastikuregistri (RR) andmetel Tallinnas elavad isikud.
Soovitame taotluse esitada eKoolis, sest see on mugav. Vanem peab ennast logima eKooli IDkaardi või panga kaudu. Kui on taotlus esitatud eKoolis saab vanem oodatud  vastuse koolikoha määramise kohta ekirjana.
Kui vanem soovib last varem kooli panna (enne koolikohustuslikku iga), tuleb lasteaias käiva lapse koolivalmidust kinnitada lasteaial.

Palun andke koolivalmidust kinnitav kiri vanemale digitaalselt, siis saab vanem selle koos taotlusega eKoolis esitada.
Pabertaotlusi võetakse vastu Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, 3. korrus).
Taotluste vormid on nii eKoolis kui ka haridusameti kodulehel avatud 1. märtsist.

Täiendav info siin