28.08.2017

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

Tallinna linn toetab jätkuvalt 320 euroga peresid, kus on esimesse klassi minev laps.

Toetust makstakse taotluse alusel lapsevanemale, eestkostjale või lapse hooldajale tingimusel, et vähemalt üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta vahetult enne lapse kooliminekut ning laps on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik, elab toetuse taotlejaga ühel aadressil ja asub õppima Tallinna kooli.

Toetus makstakse kahes osas: 50% toetusest lapse kooliminekul ja 50 % juunikuus pärast esimese klassi lõpetamist tingimusel, et toetuse taotleja ja laps on katkematult rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanikud ja laps õpib Tallinna koolis.

Taotluse võib esitada kolme kuu jooksul alates õppeaasta algusest sotsiaalhoolekande osakonnas kohapeal, saata postiga aadressile Tulika 33b 10615 Tallinn, e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressile
mari-liis.roomet@tallinnlv.ee või Tallinna e-teeninduses aadressil https://taotlen.tallinn.ee/.

Kuna õpilaste nimekirjad kinnitatakse septembri esimesel poolel, soovitame Kristiine linnaosas elavatel vanematel pöörduda sotsiaalhoolekande osakonda alates 11. septembrist. Ka e-teeninduses avatakse taotluste vastuvõtmine pärast õpilaste nimekirjade kinnitamist. 

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 30. novembril 2017.