04.08.2019

Esmaspäeval algavad Lennujaama tee laiendamistööd

Tööde teostamiseks suletakse Lennujaama tee lõigus Tartu mnt kuni Lennujaama tee 7 sissepääsutee. Ülemiste hotelli poolsele küljele rajatakse 3 meetri laiune asfaltkattega kergliiklustee, mis ühendab Lennujaama suunalise kergliiklustee Tartu maantee äärse kergliiklusteega. Ümbersõiduks palume kasutada Tartu mnt – Suur-Sõjamäe tn – Keevise tn – Sepise tn – Valukoja tn – Sepise tn. Linnaliini bussid nr 49 ja 65 suunatakse ümbersõidule ning ei peatu „Ülemiste jaama“ raudteepoolses peatuses. Ajutine autobussipeatus rajatakse „Lennujaama tee“ autobussipeatusesse.

Tööde käigus rekonstrueeritakse tänava alla jäävad vee- ja kanalisatsioonitrassid, parendatakse sajuvee ärajuhtimisvõimalusi ning rajatakse LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus. Rekonstrueeritava lõigu pikkus on ca 270 meetrit. Ehitustööde käigus rajatakse täiendav vasakpöörderida Lennujaama teelt Tartu maanteele. Lisaks  rajatakse tänava Ülemiste hotelli poolsele küljele täiendav ühistranspordipeatus. Sõiduridade projekteeritud laius rekonstrueeritavas lõigus on 3,25 meetrit. Ühistranspordipeatuse tasku laius on 3 meetrit. Tänavale paigaldatakse graniitäärekivid. Lisaks teedeehituslikele töödele rekonstrueeritakse AS-i Tallinna Vesi tellimusel vee- ja kanalisatsioonitorustikud.

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel koostas rekonstrueerimistööde projektdokumentatsiooni Teedeprojekt OÜ. Ehitustöid teostab RTS Infraehitus OÜ. Ehitustööde lepinguline maksumus on ca 1 062 000 eurot. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on september 2019.

 

Palume kõigil järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid ja varuda rohkem aega liiklemiseks!

 

 

Uudise rubriigid: