15.02.2018

Esmaspäeval algavad Tondi tänaval rekonstrueerimistööd

Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustatakse esmaspäeval, 19. veebruaril Tondi tänava Linnu tee ja Kotka tänava vahelise lõigu rekonstrueerimistöödega. Ühistranspordi ümbersõit korraldatakse Kotka tn, Tedre tn, Nõmme tee ja Linnu tee kaudu. Sõiduautode ümbersõit on Kotka tn, Nõmme tee ja Linnu tee kaudu.

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on tööde eesmärgiks sõidutee rekonstrueerimine ning  jalakäijatele ja jalgratturitele paremate ning ohutumate liikumisvõimaluste loomine. „Tänava projekteerimisel oli eesmärgiks eraldada kergliiklusteed sõiduteest ja säilitada maksimaalselt olemasolevat kõrghaljastust.“

Rekonstrueeritavas lõigus rajatakse 3 m laiuste sõiduradadega kahesuunaline asfaltkattega sõidutee koos vasakpöörderadadega. Tänava mõlemale küljele rajatakse 3-3,5m laiune kergliiklustee. Lisaks tee-ehitustöödele rekonstrueeritakse AS Tallinna Vesi tellimusel maa-alused alused vee- ja kanalisatsioonitrassid. Tööde mahus rajatakse Tondi tänava jalakäijate ülekäiguradadele ohutussaared ning erivalgustus. Vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks rajatakse ülekäiguradadele braikivid. Tänavale rajatakse LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus.

Tänavalõigu pikkus on 570 m ning rekonstrueerimise projektdokumentatsiooni koostas T-Model OÜ. Ehitustöid teostab Lemminkäinen Eesti AS. Ehitustööde lepinguline maksumus on ca 1,5 miljonit eurot.

 Seoses rekonstrueerimistöödega on Tondi tänav liiklusele suletud. Ühistransport on suunatud ümbersõidumarsruudile. Kohalikele elanikele ja päästeteenistusele tagatakse juurdepääs. Liiklejail palutakse järgida ajutiste liikluskorraldusvahendite nõudeid!

Ehitustööde lepinguline tähtaeg on käesoleva aasta 29. juuni.