24.05.2021

Esmaspäeval alustatakse Akadeemia tee 30a kinnistul asuva parkla põhjaossa kavandatud kauaoodatud spordi- ja mänguala ehitustöödega.

Rajataval alal on peamiselt rõhku pandud sportimisvõimaluste loomisele. Lisatud on ka väikelastele mõeldud mänguelemendid. Enamik sportimise vahendeid järgivad universaalse disaini põhimõtteid, mis tähendab, et peaks sobima kõigile olenemata kasutaja east või võimetest.

Treeningelementide vahel ja ümber on kasutajal piisavalt ruumi liikumiseks ja treenimiseks.
Loodud on võimalused erinevateks pallimängudeks ning turnimiseks ja jõuharjutuste tegemiseks. Pallimängude harrastamiseks on projekteeritud multispordiväljak, mis piiratakse 5 m kõrguse pallipüüdevõrguga. Palliplatsi mõõtmed on 12x24 m.
Spordi- ja mänguala on ümbritsevatest autoteedest ja parklast eraldatud haljastusega. Kogu alal on kombineeritud erinevat tüüpi haljastust. Liikide valikul on arvestatud Mustamäe omapäradega. Alale ei ole kavandatud taimi, millel oleksid mürgised viljad, mis võiksid lapsi ahvatleda.

Tööde teostaja on Warren Teed OÜ ning tööd on plaanis lõpetada augustis. Spordi- ja mänguväljaku ehituse lepinguline maksumus on 334 200 eurot. Tööde kohta ja iseloomu arvestades ei tohiks nendega ümberkaudsetele elanikele kaasneda täiendavaid ebamugavusi.

Akadeemia tee 30a on järjekordne verstapost Mustamäe spordirajatiste ja mänguväljakute uuendamises. Kevadel uuendasime Vilde 69 spordipargi ja paigaldasime Mustamäele kaks uut välijõusaali. Juulikuus avame Vilde 120 staadioni. Viimaste aastatega oleme korda teinud 8 pallimängu platsi, 16 laste mänguväljakut. Eelmisel aastal tegime korda Mustamäe Humanitaargümnaasiumi ja sel aastal läbib uuenduskuuri Arte Gümnaasiumi staadion.

Head sportimist!

Lugupidamisega
Lauri Laats
Mustamäe linnaosa vanem


Uudise rubriigid: