17.12.2019

Ettevõtlusakadeemia seminar "Loovus, innovatsioon ja muutustega toimetulek ettevõttes"

17. detsembril 2019 kell 10.00-11.30 TalTech Mektory Innovatsiooni HUB-is

Tallinna Ettevõtlusamet koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga kutsub osalema loengusarja "Ettevõtlusakadeemia 2019" seminaril 17. detsembril 2019 kell 10.00-11.30 TalTech Mektory Innovatsiooni HUB, 0-korrusel, ruum Mek-031 aadressil Raja 15 Tallinnas.

  • Muutused meie elus on paratamatud ja neid ei saa vältida. Muutustega kohanemine muudab meid vastupidavamateks ja vastupanu muutustele muudab meie elu keerulisemaks.  Kõik muutused meie elus aga pole ühesugused, mõnega kohanemine toimub kergesti ja mõne puhul on vastupanud suuremad. Suures muudatuste voos tekib alati ka küsimus, kas kõik innovatiivsed ideed on otstarbekad, kas kõiki peab rakendama ja kõigiga peab kohanema. Iga muudatus on seotud õppimisega ja kohanemine peaks lähtuma loogikast ja mitte emotsioonidest. Millised siis on need muudatustest lähtuvad ja isiku- ja organisatsioonitasandi tegurid, mis soodustavad või takistavad uute ideede tekkimist, vastuvõtmist, aga ka vastupanu uuele?
  • Lektor Liina Randmann on uurinud inimeste käitumist organisatsioonis ja inimene-organisatsioon suhteid ning on kaitsnud sellel teemal doktoritöö. Hetkel õpetab ta juhtimis-, töö- ja organisatsioonipsühholoogia aineid ülikooli kolmel astmel, samuti on ta personalijuhtimise õppekava juht. Selle kõrval on ta koolitanud ja konsulteerinud erinevaid organisatsioone ning on oodatud kõneleja nii kohalikel kui ka rahvusvahelistel konverentsidel.

Seminar on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerumine

Registreeri seminarile

Lisainfo:   Krista Kink                          
Tallinna Ettevõtlusamet                            
E-post: krista.kink@tallinnlv.ee
Tel: 640 4225    

Helena Rozeik
Tallinna Tehnikaülikool
E-post: helena.rozeik@ttu.ee
Tel: 620 4102