20.05.2021

Ettevõtlusakadeemia seminar "Protsessijuhtimisest väikeettevõtjale"

Tallinna Straateegiakeskuse ettevõtluskeskus koostöös TalTechiga kutsub osalema loengusarja "Ettevõtlusakadeemia kevad 2021" veebiseminaril 20. mail 2021 kell 10.00-11.30

Mikroettevõttest kasvamine väike- ja keskmise suurusega ettevõtteks toob kaasa hulgaliselt uusi probleeme. Klientide, toodete, teenuste mitmekesistumine ning meeskonna kasv nõuab teadlikumat tegevuse korraldamist. Protsessijuhtimine annab võimaluse vajalike tegevuste mõistmiseks, paremaks korraldamiseks, intsidentide haldamiseks ja ka optimeerimiseks. Seminaril räägime, mis on protsessijuhtimine üldiselt, kuidas käib protsesside parendamine ning millal ja mil määral on mõistlik sellega tegeleda. 

Kaarel Krinal, Metaprint AS kvaliteedijuht ja TalTechi külalislektor. Kaarel Krinal.jpg

Kaarel on viimased 10+ aastat tegelenud protsesside optimeerimisega ning kvaliteedijuhtimise süsteemide arendamisega peamiselt tootmisega seotud ettevõtetes. Ta õpetab Tallinna Tehnikaülikoolis kvaliteedijuhtimist magistriprogrammi tudengitele. Protsesside optimeerimisel on ta teinud nii "Lean" tüüpi protsesside toimimise kiirust, kvaliteeti kui ka kulutõhusust parendavaid projekte. Igapäevatöös puutub Kaarel tihedalt kokku ka tegevuse digitaliseerimisega. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna. Täiendanud ennast erinevatel kvaliteedijuhtimise, tootearenduse ning protsesside parendamise koolitustel. Kaarel on ka Eesti Kvaliteediühingu juhatuse liige, kus seisab hea tootmis- ja protsesside parendamise eest.

Seminar on tasuta, kuid palume eelnevalt registreeruda.

Registreerimisvorm

Lisainfo:
Krista Kink, Tallinna ettevõtlusteenistuse ettevõtluskeskus, krista.kink@tallinnlv.ee, 640 4225

Helena Rozeik, Tallinna Tehnikaülikool, helena.rozeik@taltech.ee

Vaata Tallinna ettevõtluskeskuse sündmuste kalendrit