21.05.2020

Ettevõtlusakadeemia veebiseminar "Psühhosotsiaalsete ohutegurite hindamine- kui üks oluline osa organisatsiooni juhtimisel ohutuma ja toetava töökeskkonna loomisel"

21. mail 2020 kell 10.00-11.30

Tallinna Ettevõtlusamet koostöös TalTechiga kutsub osalema loengusarja "Ettevõtlusakadeemia KEVAD 2020" veebiseminaril 21. mail 2020 kell 10.00-11.30 

Seminari „Psühhosotsiaalsete ohutegurite hindamine- kui üks oluline osa organisatsiooni juhtimisel ohutuma ja toetava töökeskkonna loomisel“ viivad  läbi Karin Reinhold ja Marina Järvis, TalTech majandusteaduskonna ärikorralduse instituudi dotsendid.

Mida kujutavad endast psühhosotsiaalsed ohutegurid? Miks just praegu on psühhosotsiaalsed ohutegurid aktuaalsed?  Distantsilt töötamise ohud ja nendega kaasnevad tööstressorid. Kuidas saab juht oma töötajaid efektiivselt toetada kaugtöö tegemise perioodil?  Kuidas psühhosotsiaalseid ohutegureid töökeskkonnas kaardistada ning nendest tekkivaid riske hallata?

Ettekandjate  tutvustus:
Karin Reinhold on töökeskkonna uurimisgrupi juht ning tegelnud töökeskkonnalaste teadusteemadega alates aastast 2002, olles aktiivselt koolitaja ning ettevõtete nõustaja. Pärast doktoritöö kaitsmist 2010. aastal on tegelenud mitmete Euroopa Liidu projektidega, mis puudutavad töökeskkonna juhtimist ning heade praktikate kasutamist ettevõtetes. Tema peamisteks uurimissuundadeks on ettevõtete ohutuskultuur ning juhtide ja töötajate ohutus- ja tervisealased käitumismustrid ja lisaks kaasaegsed töökeskkonnad koos psühhosotsiaalsete probleemidega.

Marina Järvis on Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnaga seotud olnud alates aastast 2001, kui alustas tööd assistendina Ärikorralduse instituudi töökeskkonna ja –ohutuse õppetoolis. 2013. aastal kaitses ta oma doktoritöö teadmusjuhtimise, töötervishoiu ja tööohutuse teemal ning pärast seda on ta tegelenud mitmete Euroopa Liidu projektidega, mis puudutavad ohutusjuhtimist ja heade praktikate kasutamist ettevõtetes. Ta on töötanud eksperdina Euroopa Komisjoni jaoks, teostades erinevaid töötervishoiu ja tööohutusealaseid projekte. Tema peamisteks uurimissuundadeks on organisatsiooni- ja  ohutuskultuur, juhtimisstiil, juhtide ja töötajate ohutus- ja tervisealased käitumismustrid, kaasaegsed töökeskkonnad ja töövormid ning töötajate vaimne ja füüsiline heaolu.

Seminar on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerumine

Lisatud loengumaterjalid

Lisainfo:   Krista Kink                          
Tallinna Ettevõtlusamet                            
E-post: krista.kink@tallinnlv.ee
Tel: 640 4225    

Helena Rozeik
Tallinna Tehnikaülikool
E-post: helena.rozeik@ttu.ee
Tel: 620 4102