08.01.2015

Ettevõtlusamet toetab ettevõtlikkusprojekte

Detsembri lõpus avas Tallinna Ettevõtlusamet taotluste vastuvõtu ettevõtlusalaste mittetulunduslike projektide toetamiseks.

Taotlusi võib esitada tegevuste rahastamiseks, mis

  • väärtustavad ettevõtlikkust ja ettevõtlusteadmiste kasvu ning aitavad kaasa ettevõtlusaktiivsuse suurenemisele;
  • tugevdavad tegutsevate ettevõtjate juhtimisvõimekust, arengut ja konkurentsivõimet;
  • toovad Tallinna uut rahvusvahelist kompetentsi, kontakte ja turuinfot;
  • soodustavad ettevõtjate valdkonnasisest ja -ülest koostööd;
  • soodustavad haridus-, teadus- ja arendusasutuste koostööd ettevõtetega;
  • suurendavad nii Tallinna kui ka siinsete ettevõtjate tuntust rahvusvahelisel tasandi

Taotluste esitamise tingimused ja korra leiab kodulehelt www.tallinn.ee/mittetulundus. Ettevõtlusalaste projektide esitamise tähtajad on 16. jaanuar, 27. märts ja 28. august 2015.

Taotlused tuleb esitada iseteeninduskeskkonna kaudu.

Kontakt:
Jaanus Vahesalu
Tallinna Ettevõtlusamet
Tel. 640 4425