26.05.2019

Euroopa Parlamendi valimistel oli kella 16ks hääletamas käinud 38,8% tallinlastest

Kella 16.00 seisuga oli Euroopa Parlamendi valimistel hääletamas käinud 103 636 tallinlast, ehk 38,8% hääleõiguslikest pealinlastest. Täna, valimispäeval, saab hääletada üksnes elukohajärgses valimisjaoskonnas. Valimisjaoskonnad suletakse kell 20.00

E-hääletusel osales kokku 55 745 tallinlast, 25 häält läks tühistamisele.

Euroopa Parlamendi valimistel 2014. aastal oli valimispäeval kella 16-ks valimas käinud 37,6 % pealinlastest.

Seitse päeva kestnud eelhääletuse jooksul osales Tallinna valimisjaoskondades valimistel kokku 26 656 inimest, neist hääletas väljaspool elukohta 15 773 valijat ja elukohajärgselt 10 883 valijat.

Euroopa Parlamendi valimistel saab hääletada Eesti Vabariigi kodanik, kes on hiljemalt valimispäevaks saanud 18aastaseks, ei ole valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud ning ei ole kohtus süüdi mõistetud ega kanna vanglakaristust. Valimisõigus on ka Eesti kodakondsust mitteomaval Euroopa Liidu kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks, kelle elukoha aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse ning on esitanud Siseministeeriumile vastava taotluse hiljemalt 26. aprillil.

Lisainfo:
https://www.tallinn.ee/est/valimised/Euroopa-parlamendi-valoimised-2019-ulevaade
https://www.valimised.ee/et

Uudise rubriigid: