30.09.2021

Euroopa keeltepäev 2021 Tallinna Kihnu Lasteaias

Tallinna Kihnu Lasteaed tähistas Euroopa keeltepäeva. Nädala jooksul sai lasteaias kuulda kokku kahtteist erinevat Euroopa keelt.

26. septembril tähistatakse Euroopa keeltepäeva, et suurendada teadlikkust Euroopa kultuurilisest ja keelelisest mitmekesisusest ning innustada inimesi elukestvaks keeleõppeks. Tallinna Kihnu Lasteaia lapsed õppisid läinud nädala jooksul erinevates Euroopa keeltes tervitusi.  Nii võiski kuulda Kivikildusid saksa keeles, Merelaidusid rumeenia keeles, Liivalaidusid eesti keeles, Värvikildusid ungari keeles, Tähekildusid rootsi keeles, Päikesekildusid itaalia keeles, Tormilaidusid hollandi keeles, Tuulekildusid prantsuse keeles, Lainelaidusid poola keeles, Vikerkaarelaidusid läti keeles, Pilvekildusid bulgaaria keeles ja Saarelaidusid inglise keeles teisi tervitamas. Kõikide rühmade poolt valmis ka plakat, mis tutvustab riiki, kus nende poolt valitud keelt kõige enam kõneldakse.

Plakatitest valmis ühisnäitus, mis on kõigile huvilistele nähtav lasteaia õuealal kuuri seinal.

Loodetavasti jääb nädala jooksul õpitu lastele veel pikalt meelde ja innustab ka edaspidiseks keeleõppeks.

Kivikildude rühma õpetaja Hanna