08.05.2018

Euroopa linnade ühenduse EUROCITIES Endlas

02.-04.mail 2018 toimus Tallinnas Euroopa linnade ühenduse EUROCITIES hariduse töögrupi seminar. Ka Tallinna Endla lasteaial õnnestus olla osa sellest.

Tallinna Lasteaedadest õnnestus Endla lasteaial olla võõrustaja rollis, et kogeda kriitilise sõbra meetodit (CFR method) ja avada külalistest ekspertidele Endla Lasteaia viimase õppeaasta õpiruumi muutused, saades ise kogemusi võimalike arengukohtade osas. Lisaks veebipõhisele lasteaia tutvustavale kokkuvõttele, külastas koostöögrupp ka lasteaeda 03.05.2018 ja intervjueeris lasteaia fookusgruppi, milles osalesid Grüüne Ott (direktor), Liina Sügis (õppejuht), Kersti Kuusk (muusikaõpetaja), Johnny Caldé (praktikant Itaaliast), Zachary Martin Nickson ja Samantha Lõhmus (lapsed eelkooli rühmast).

Lasteaia tegevustulemuslikkusele anti tagasisidet (SWOT ja Delta Plus) töögruppides ning Delta Plus tagasiside ringis said osaleda kõik haridusasutuste võõrustajad, kui ka külalised.

Endla Lasteaed tänab toreda kogemuse ja koos õppimise eest ja saime kinnitust lasteaia meeskonna poolt algatatud muutunud õpikäsitluse rakendumise kohta ning ettepanekuid ekspertidelt edasiste DELTA väljakutsete lahendemisel.