26.03.2015

Euroopa valmistub üleilmseks kliimakonverentsiks

Euroopa pealinnade ja suurlinnade juhid võtsid täna vastu deklaratsiooni ühisseisukohtadega aasta lõpul Pariisis toimuvale ÜRO kliimakonverentsile.

Pariisis kohtunud Euroopa pealinnade ja suurlinnade juhid esindavad kokku enam kui 60 miljonit linnaelanikku. Tallinna esindas kõrgetasemelisel kohtumisel abilinnapea Taavi Aas.

„Nii suur osalejate hulk näitab, et arutusele tulev teema pakub kogu Euroopas tõsist huvi ja kinnitab tõsist tahet probleemiga tegelda,“ ütles Taavi Aas.

Aas andis ülevaate Tallinnas selles valdkonnas juba võetud kohustustest ja rakendatavatest meetmetest.

„Linnad saavad kliimamuutuste mõju vähendada energiakasutuse, prügimajanduse, transpordi ja linnaplaneerimise parema korraldamise kaudu. Tallinnas on energiasektoris põhitähelepanu elektri- ja soojatootmisel taastuvenergia osakaalu tõstmisel. Me toetame rahaliselt energiatõhusat renoveerimist ning renoveerime avalikke hooneid energiasäästlikkust silmas pidades.“

Aasa sõnul on plaanitavaks tulemuseks 2020. aastaks üle 130 000 tonni vähem kasvuhoonegaaside emissiooni. Ta lisas, et ka jäätmetes tuleb näha taaskasutatavat energiaressurssi ning Tallinnas juba kasutatakse keskkonnaohtliku ladustamise asemel sorteeritud jäätmeid elektri ja soojuse tootmiseks.

Ühtlasi eelisarendab Tallinn investeeringute ja liikluskorralduse kaudu ühistransporti, eesmärgiga vähendada eeskätt kesklinnas liikluskoormust ja heitgaase. Aas rõhutas, et juba kolmandat aastat on Tallinna ühistransport kõigile linnaelanikele tasuta.

Juhul kui me lähiaastail oma tootmismeetodeid ja eluviisi radikaalselt ei muuda, seisab meie planeet silmitsi suurte riskidega, tõdetakse deklaratsioonis. Linnades elab nüüdseks pool maailma elanikkonnast ning linnad toodavad 70% kasvuhoonegaasidest ja on ühtlasi globaalsest soojenemisest enim mõjutatud alad. Prognoosi kohaselt on aastaks 2050 linnadesse koondunud juba 2/3 meie planeedi elanikkonnast, mis suurendab veelgi kasvuhoonegaaside emissiooni.

Kohtumise eesmärgiks on arutada läbi ühistegevused süsihappegaasi heitmete vähendamiseks. Selleks tuleks luua raamistik ühishangete läbiviimiseks, mis eelistaks lahendusi, mille tagajärjel vabaneb süsihappegaasi kõige vähem.

Kliimakonverents COP 21 toimub Pariisis 30. novembrist kuni 11. detsembrini. Kliimakonverentsil osaleb umbes 40 000 delegaati, sealhulgas riigipead ja rahvusvaheliste organisatsioonide juhid. Kliimakonverentsi eesmärgiks on sõlmida uus kokkulepe kaitsmaks planeeti globaalse soojenemise eest eeldatavalt 2°C võrra.