12.10.2021

Evakuatsiooni õppemäng

11. oktoobril toimus Lasteaias Kajakas evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus terve maja personalile ja lastele, mis andis praktilised oskused. Õppust viis läbi PriErka OÜ. Koolitusel osalesid kõik lasteaia töötajad.

Õppus õnnestus edukalt, kõik lapsed ja töötajad said majast kiiresti välja ja kogunesid lasteaia hoovis kindlaks lepitud kogunemiskohas. 

Kõikide hoones viibinute evakueerimine kogunemiskohta ning loendus kestis 5 minutit, mis on väga hea tulemus, arvestades asjaolu.

Sellest võib järeldada, et Lasteaia Kajakas õpetajad ja töötajad on valmis tulekahju olukorras ohutult evakueeruma koos lastega.

Lasteaed Kajakas tänab koolitajat PriErka OÜ'd!