12.09.2017

Evakuatsiooniline õppemäng

Lasteaia lapsed ja personal õpivad õigesti evakueeruma tulekahju korral

12.09 ja 15.09.17 Tallinna Linnamäe Lasteaia lapsed ja personal õppisid õigesti evakueeruma tulekahju korral