04.10.2016

Fotokonkurss „Märka sügist Kristiines“

Konkursi eesmärgiks on kutsuda üles inimesi märkama ja pildistama sügist Kristiine linnaosas, leida sügisfotod 2017. aasta linnaosa kalendri jaoks ning tunnustada ilusama foto tegijaid. Konkursile saab iga osaleja esitada kuni 3 fotot. Fotod ei pea omavahel moodustama tervikut, neid võib lisada ühekaupa. Tööde esitamise lõpptähtaeg 31. oktoober 2016.

Konkursile oodatakse uusi ja huvitavaid fotosid sügisesest Kristiine linnaosast -  Kristiine linnaosas olevast ilusast koduaiast, lillest, sügisannist, kenast pargist. Fotodele võib olla jäädvustatud  linnaosas toimunud erinevaid sündmusi või inimeste tegevusi linnaosas.

Konkursile saab iga osaleja esitada kuni 3 fotot. Fotod ei pea omavahel moodustama tervikut, neid võib lisada ühekaupa.

Sügisfotod võivad olla pildistatud ajavahemikus 1. oktoober 2015 – 31. oktoober 2016.

Tööde esitamise lõpptähtaeg 31. oktoober 2016.

Konkursil osalemiseks tuleb fotod saata  e-mailile kristiinelov@gmail.com. Fotode edastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud konkursi tingimustega ja nendega nõustunud.

2.6. Iga foto edastamisel tuleb märkida foto pealkiri, võistleja kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post), foto jäädvustamise koht või toimunud sündmus ja kuupäev.

Esitada võib nii tava- kui ka digitaalkaameraga pildistatud mustvalgeid või värvifotosid, mis esitatakse digitaalselt e-maili aadressile:  kristiinelov@gmail.com. Esitatud foto peab olema hea kvaliteediga (resolutsioon soovitavalt 300 dpi, suurus mitte väiksem kui 2480 x 1795 pikslit). Foto ei tohi olla ümbritsetud paspartuu ega raamiga. Piltide töötlemisel tuleb silmas pidada head tava ja nähtu tõepärast ning loomulikku esitust.

Autor vastutab kõikide autoriõiguslike küsimuste kerkimisel nii foto autorluse, esitatud andmete kui ka pildil oleva modelli suhtes ning kinnitab, et on konkursile saadetud fotode autor. Alaealise autori puhul kannab autoriõiguste vastutust tema vanem või eestkostja. Saadetud fotode vastavust konkursi tingimustele kontrollib ajalehe „Kristiine Leht“ peatoimetaja.

Kõik tööd, mis vastavad konkursi tingimustele avalikustatakse 5. novembril 2016. Lisainfot konkursi kohta saab e-posti aadressil Kristel.Tamm@tallinnlv.ee või telefonil 645 7117.

Hindamine

Fotokonkursile esitatud fotode puhul hinnatakse nende väljendusrikkust ja emotsionaalsust, kunstilist ja tehnilist taset.

Konkursile esitatud töid hindab Kristiine linnaosa vanema poolt moodustatud komisjon. Komisjonil on õigus oma töösse kaasata eksperte, spetsialiste ja teiste asutuste esindajaid.

Komisjonil on õigus konkursilt eemaldada tööd, mis ei vasta konkursi teemale, kus ei ole märgitud korrektsed osaleja andmed või kus osaleja on esitanud valeandmeid. Küsimuste tekkimisel on konkursi korraldajal õigus küsida autorilt foto algfaile või teisi duubleid samast võttekohast.

Komisjon valib välja võidutööd ja 12 äramärkimist väärivat tööd.

 Auhinnad

Auhinnad paneb välja Kristiine Linnaosa Valitsus ja sponsorid. Linnaosavalitsuse auhindadeks on Kristiine Keskus OÜ kinkekaardid väärtuses:

      I koht 120 eurot;

      II koht 50 eurot;

     III koht 30 eurot.

Eriauhinnad sponsoritelt:

  • Fotoluks AS: 6 x 50 foto printimise voucherit;
  • A/s Grün&Wald: 3 fotoalbumit ja 3 fotoraami.

Auhindu ei saa välja võtta sularahas.

Autoriõigused

Fotode esitamisega konkursile annab autor õiguse nende eksponeerimiseks, taasesitamiseks ja avaldamiseks ilma selle eest tasu küsimata. Tallinna linna asutustel on õigus Kristiine Linnaosa Valitsuse kooskõlastusel kõiki konkursile laekunud fotosid tasuta kasutada mittetulunduslikus tegevuses ja eksponeerida neid nii originaal kui ka muudetud kujul meediaväljaannetes, interneti kodulehekülgedel, trükistes ja avalikel üritustel, viidates seejuures foto autorile.

Fotokonkursi koduleht: http://kristeltamm.wixsite.com/fotokonkurss2016

Fotokonkursi tingimused vene keeles