24.08.2017

GAG avab linna kaasaegseima õppehoone ja võimla

Gustav Adolfi Gümnaasiumi I ja II kooliastme renoveeritud maja avatakse õppetööks 4. septembril. Täielikult on restaureeritud ka GAG-i ajalooline võimlahoone.

„GAG-i I ja II kooliastme uue õppehoone renoveerimisel ja sisustamisel lähtuti muutunud õpikäsituse põhimõtetest, mille sisuks on „Me õpime kõikjal“. Õpikeskkonnaks on kogu maja keldrist katuseni, lisaks ka maja ümbrus,“ ütles Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart. „Tingimused õppetöö läbiviimseks Eesti vanimas koolis kerkivad tänu laienemisele uuele tasemele. GAG on kool, mis pidevalt areneb, püsides seejuures õpitulemustelt Eesti parimate hulgas. Tänu teotahtelisele juhtkonnale ja motiveeritud õpetajatele kohtuvad siin tänapäevased õppemeetodid ning sajandite pikkused traditsioonid ja väärtused.“

„GAG-i uue õppehoone renoveerimine on olnud kõigile asjaosalistele – nii Tallinna Linnavalitsusele, haridusametile, kooliperele kui ka ehitajatele mitmes mõttes suur väljakutse,“ rääkis Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula. „Kogu protsess on toimunud kõrgendatud tähelepanu all, kuid seda enam saame kinnitada, et oleme teinud kõik endast oleneva, et saavutada maksimaalselt hea tulemus – kaasaja nõuetele vastav ja tulevikku vaatav õppehoone.“

„Uue õppehoone nimeks saab Kotzebue maja – maadeuurija Otto von Kotzebue ning tema isa, näitekirjaniku ja teatrimehe August von Kotzebue järgi,“ ütles GAG-i direktor Hendrik Agur. „Läbi viie sajandi tegutsenud kooli ajaloos on aasta 2017 oluline verstapost. Lisaks sellele, et pääseme ruumikitsikusest ja saame omale uue õppehoone, sai valmis ka kauaoodatud võimlamaja remont. Kogu koolipere ootab juba põnevusega septembrikuud, sest meie jaoks on seekord tõepoolest väga palju uut.“

GAG-i esimestes klassides hakkab sel aastal õppima 144 uut õpilast, paralleelklasse on kokku kuus, neist viis on ette nähtud piirkonna lastele ning üks ülelinnalise valikuga. Terve kooli õpilaste arv on 1265, neist 565 hakkavad õppima uues Kotzebue majas ning 700 vanalinnas asuvas õppehoones.

Kotzebue maja tutvustus:

Õppehoone katuselt avaneb 360° lummav vaade linnale, seal on avatud avarad puhke- ja õppealad, tähetorn ning seadmed ilmavaatluseks.

Sisekujunduse kavandamisel on olulisteks märksõnadeks laste aktiivne liikumine, loovus ja õppimisrõõm. Koridorides on siseterviserajad, tegevus- ja istumisalad ning õpialad grupitöödeks. Füüsilist tegevust võimaldavad mängud, ronimis- ja rippumisvõimalused. Näiteks saab olema võimalus kolmandalt neljandale korrusele minna ronimisala kaudu tavalisi treppe kasutamata.

Kooli südameks on läbi viie korruse avatud astmestikuga aatrium, mis on ühtlasi ka einestamis -ja puhkeala. Vajadusel modelleeritakse see ümber aktuste- ja kontserdisaaliks.

Koolihoov sisustatakse nii, et õpilastel on põnevad võimalused vahetundide aktiivseks veetmiseks õues iga ilmaga, et tekitada lastes harjumust viibida värskes õhus ja tagada päevane liikumisnorm.

Majas 30 klassiruumi, igal klassil oma „koduklass“. Eraldi on koolis keelte-, käsitöö- ja tööõpetuse klassid. Kõikides klassiruumides on lisaks tavalistele tahvlitele puutetundlikud uue põlvkonna nutitahvlid.

Viimasele, viiendale korrusele tuleb inspireeriv ja hubane loovala, kus on ruumi kunstile, multimeediale, robootikale, arvutiklassile, muusikaklassidele, salvestamisruumile, õpilastele isetegevuseks ja rühmatöödeks.

Raamatukogu asemel on kogu majas koridoridesse paigaldatud avatud raamaturiiulid, mida kõik võivad huvitava lugemismaterjaliga täiendada.

Võimlamaja:

GAG-i võimlamajas, mis on ühtlasi Tallinna vanim võimla, viidi läbi kapitaalremont. Võimlamajas on lisaks suurele põhisaalile kaks väiksemat võimlemissaali, jõusaal, mõned klassiruumid ning pööningukorruse loovala, mis on mõeldud eelkõige muusikatundide jaoks. Maja taga asub aed, kus vanasti kooliõpilased köögivilju kasvatasid. Praegu saab vanalinna majade vahel peituvat aeda kasutada ilusa ilma korral näiteks väliürituste korraldamiseks.