05.09.2017

GAGi I ja II kooliastme uues õppehoones algas koolitöö

Täna hommikul algas esimene koolipäev Gustav Adolfi Gümnaasiumi (GAG) I ja II kooliastme renoveeritud õppehoone aatriumis südamliku koolipere aktusega.

GAGi I ja II kooliastme õppehoones ehk Kotzebue majas algas hommik kooliõpilaste, õpetajate ja osaleda soovinud vanemate ühise aktusega. Koolihoone, mis sai eile kasutusloa õnnistas täna hommikul sisse EELK Rootsi-Mihkli koguduse õpetaja Patric Göransson.

“GAGi uue õppehoone avamine oli suursündmus nii kooliperele, piirkonnale kui ka kogu Tallinnale,“ rääkis Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart. „On tähtis, et õpetajad ja õpilased on uut kooliaastat alustades rõõmsad ning rahul.”

“Usun, et oleme kõigi osapooltega ühiselt rajanud unistuste kooli kõigile neile lastele, kes äsja GAGi Kotzebue majas kooliteed alustasid,” ütles Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktor Hendrik Agur. “Oleme õnnelikud. Täna hommikul toimus Kotzebue maja aatriumis maja sisseõnnistamine Rootsi-Mihkli koguduse pastori Patric Görrassoni poolt. Aatriumi aknal oleva imekauni Ingli vitraaži valmistas GAGi tänavune 9.b klassi õpilane Johanna Põder eelmisel õppeaastal 8. klassi loovtööna. Elage meile kaasa!”

Tallinna Haridusamet (www.haridus.ee) korraldab Tallinna linna alus-, üld-, huvi- ja kutsehariduse valdkonda. Tallinna Haridusameti haldusalas on kokku 198 munitsipaalharidusasutust: 127 koolieelset lasteasutust, 60 üldhariduskooli, 9 huvikooli, 1 kutsekool ja Tallinna Õpetajate Maja. Tallinna Haridusameti põhiülesanded on Tallinna hariduspoliitika kujundamine; õpikeskkonna arendamine ja tingimuste loomine edukaks õppe- ja kasvatustegevuseks; õpilaste, vanemate ja asutuste nõustamine; haridusasutuste rahastamine ja raamatupidamise korraldamine. Üldhariduskoolid jagunevad: 1 lasteaed-põhikool (eesti õppekeelega), 12 põhikooli (8 eesti, 4 vene õppekeelega), 44 gümnaasiumi (28 eesti, 11 vene õppekeelega, 5 eesti/vene õppekeelega), 3 täiskasvanute gümnaasiumi (2 eesti, 1 vene õppekeelega). Tallinna koolides õpib ligi 40 000 õpilast.