28.05.2021

Global Actions Days Rohelise kooli võrgustikus

Rohelise kooli rahvusvahelise võrgustiku kaudu kuulutati välja kampaania Global Action Days- My Actions Matter. See oli 21-päevane teekond ( 22. aprill- 16. mai) kaastundlikest ja hoolivatest tegevustest looduskeskkonna suhtes.

 Ka väikestel, üksikutel ettevõtmistel ja käitumismallidel võib olla suur mõju meie enda ja Maa heaolule. Etteantud teemad ja tegevused innustasid meid kaasa mõtlema, analüüsima, tegutsema  senisest veidi erinevalt.

Kolme nädalasse mahtusid 21 põnevat teemat: ülemaailmne bioloogiline mitmekesisus, keskkonnareostuse vähendamine ja kliimamuutustega tegelemine.

Pilvetriinude rühma lapsed koos oma õpetajatega läbisid selle teekonna suure huviga. Saime katsetada, analüüsida, uurida, huvitavaid mänge mängida. Vaatasime põnevaid  filme tervest maailmast nii elurikkuse, põllumajanduse, reostuse, säästva eluhoiaku kohta.

Pilvetriinud jagasid oma tegevusi kampaanias osalejatega üle maailma ja saime vaadata kampaania keskkonnas teiste maade tegevusi. Suur osa osalejatest olid küll koolidest, aga saime teemad ja tegevused kohandada meie lastele jõukohaseks.

Loodame, et õnnestus lastes äratada huvi ja tähelepanu, jätmaks positiivseid „käejälgi“ vastukaaluks negatiivsele ökoloogilisele jalajäljele.

 

Kaja Eskel ja Riina Riivel

Pilvetriiude rühma õpetaja