29.08.2017

Gonsiori tänava rekonstrueerimise leping on allkirjastatud

Tallinna linnavalitsus sõlmis 25. augustil Gonsiori tänava rekonstrueerimiseks ehituse töövõtulepingu riigihanke võitnud aktsiaseltsiga TREV-2 Grupp. Kogu objekti põhiline kasutusvalmidus tuleb saavutada juuliks 2019. Lepinguline tööde kogumaksumus on 9 miljonit eurot.

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul toetatakse Gonsiori tänava rekonstrueerimist Ühtekuuluvusfondist. „Välisrahastusega projekti eesmärgiks on ühistranspordi ühenduskiiruse suurendamine, erasõidukitele kesklinna suunalise liikluse piiramine ja liiklusvoo sujuvamaks muutmine, et vähendada müra, vibratsiooni ja heitgaaside negatiivset mõju linnakeskkonnale.“

Töövõtja kohustub lepingu mahus hoolitsema teedeehituse, veevarustuse ja kanalisatsiooni, tänavavalgustuse, maastikukujunduse, elektri, side, fooride, gaasivarustuse, soojusvarustuse ning liikluskorralduse eest. 

Tööde tulemusel rekonstrueeritakse Gonsiori tänav alates Maneeži tänava ristmikust kuni Laagna teeni, kogupikkusega ligikaudu 1,5 km. Lisaks rekonstrueeritakse Laagna tee u. 0,3 km pikkune lõik, K. Türnpu tänavat u. 0,21 km ulatuses ning J. Kunderi tn serva rajatakse jalgrattatee pikkusega ligi 0,9 km. Kokku rekonstrueeritakse sõiduteid ca 2,01 km ning rajatakse ja rekonstrueeritakse kõnni-, jalg- ja jalgrattateid ca 4,86 km. Ehitustööde mahus rekonstrueeritakse 11 fooriristmikku ning Torupilli Selveri kõrvale rajatakse Pargi ja Reisi parkla ning täiendavad bussipeatused.

* 2017 on kavandatud Laagna tee (Gonsiori tn – Türnpu tn), Türnpu tn (Laagna tee – Tartu mnt) rekonstrueerimine ja Pargi ja Reisi parkla ehitus koos juurdepääsuga;

* 2018 toimub Gonsiori tn (Maneeži tn – Laagna tee) ümberehitus, mille tulemusel jääb tänav kolme sõidurajaga, sealhulgas rajatakse mõlemas sõidusuunas ühissõidukirajad ning keskmine sõidurada on muutsuunaliiklusega sõidurada, kus hommikusel perioodil toimub liiklus suunaga kesklinna poole, õhtul aga vastupidi – suunaga Lasnamäe poole.;

* 2019 rekonstrueeritakse Kunderi tn (Türnpu tn – Pronksi tn), mille käigus ehitatakse üks sõidurida ümber kergliiklusteeks.