15.06.2018

Gonsiori tänava rekonstrueerimistöödest

15. juunil 2018 ajalehes „Postimees“ ilmunud artiklis „Tee-ehitus ajab ettevõtjad nutma“ viitavad Gonsiori tänaval asuvate äride omanikud segadusele ehitustööde tähtaja osas. Artiklis kirjeldatud töölõigus on ehitustööde teostamisel tõepoolest tekkinud viivitusi, kuna projekteerimisel koostatud geodeetiline alusplaan ning kommunikatsioonide tegelik paiknemine looduses ei lähe omavahel kokku (kollektorite ning gaasitorustike ületused jms) ning töövõtjal tuleb seetõttu varasemalt planeeritud tööde tehnoloogiat muuta, mis on ehitustööde teostamisele täiendav ajakulu.

Tallinna Kommunaalameti ja AS TREV-2 Grupp vahel 28.08.2017 sõlmitud ehituse töövõtulepingu kohaselt on Gonsiori tn (Maneeži tn – Laagna tee) tööde valmidusastme osas määratud tööde tähtajaks 15.11.2018. Gonsiori tänava rekonstrueerimistööd koosnevad mitmest etapist alustades objekti ettevalmistustöödega. Lisaks tee-ehituslikele töödele kuuluvad Gonsiori tänava rekonstrueerimise tööde hulka ka maa-aluste kommunikatsioonide ehitustööd. Tehnoloogiliselt ei ole võimalik terves tänavapikkuses kõiki kommunikatsioone korraga ehitada, vaid üldjuhul alustatakse kõige sügavamal paiknevatest trassidest, tagades kogu tööde perioodil ümbritsevate elamute ja asutuste varustamise elektri, side, kanalisatsiooni, vee, gaasi, ja soojusega. Kohati selgub maa-aluste kommunikatsioonide seisukord alles peale tänava pealmiste kihtide lahti kaevamist. Sellele vaatamata on Maneeži ja Pronksi tänava vahelise lõigu rekonstrueerimistööd võimalik lõpetada hiljemalt 15. juuliks 2018, mille järgselt on valminud tänavalõik võimalik liiklusele avada.

Ülejäänud Gonsiori tn rekonstrueerimistööde remondiga seonduvate liikluskorraldusmuudatuste kohta edastab Tallinna Kommunaalamet vastavad pressiteated operatiivselt. Järgmine olulisem liikluskorraldusmuudatus on tulemas Gonsiori ja Pronksi tänavate ristmikul, mille kohta vajalik info meedias kajastatakse.

PS. Tallinna Kommunaalmeti esindajad leppisid täna töövõtjaga kokku, et Gonsiori tänava rekonstrueerimispiirkonda jäävate populaarsete toidukohtade juurde viivatele läbipääsuteedele paigaldatakse ehitustööde ajaks suunaviidad, mis teavitavad, et restoran Best Pizza Buffet ja Nikolay Bar-buffeé  on vaatamata teetöödele klientidele ligipääsetavad ning pakuvad maitsehõrgutisi oma tuntud headuses.