01.12.2017

Grete Šillis: Pääsküla koolile tuleks jätta õigus vajadusel gümnaasiumiosa tulevikus uuesti avada

Täna kohtus Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis Pääsküla gümnaasiumi direktori Leena Saagi ja õppealajuhataja Merike Truuga, et saada kooli juhtkonnalt vahetut informatsiooni Pääsküla gümnaasiumi põhikooliks kujundamise kohta aastal 2020.

Grete Šillise sõnul ei ole praegu Nõmme linnaosas puudus gümnaasiumikohtadest, vaid suurem probleem on see, et kolmes Nõmme põhikoolis käivad lapsed kahes vahetuses. „Juhin tähelepanu, et vastavalt Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide võrgu korrastamise kavale 2013-2021 oli esialgu plaan Pääsküla gümnaasium täielikult sulgeda. Haridusamet on kinnitanud, et sellest plaanist on loobutud ning ümberkorralduse eesmärgiks luua Pääsküla kooli uusi põhikoolikohti Nõmme piirkonna lastele,“ lausus Šillis.

„Praegu õpib Pääsküla gümnaasiumis gümnaasiumiastmes kokku 87 õpilast, kellest rahvastikuregistri järgi on Nõmme linnaosa elanikud 49 last. Et gümnaasiumi ära elaks, on direktori sõnul vaja komplekteerida igal aastal vähemalt kaks 10. klassi 68 õpilasega ehk vähemalt 204 õpilast kogu gümnaasiumiosa peale,“ vahendas linnaosavanem. 

„Iseasi on muidugi see, kas ligi 40 000 elanikuga Nõmmele piisab vaid ühest gümnaasiumist? Riigil on kavas aastatel 2020-2023 rajada pealinna kolm riigigümnaasiumit, millest üks on planeeritud ehitada Nõmme ja Mustamäe piirile Tallinna Tehnikaülikooli lähedusse. Kaaluda tasuks ka võimalust jätta Pääsküla koolile õigus vajadusel gümnaasiumiosa tulevikus uuesti avada. Nii nagu anti see endisele Liivalaia gümnaasiumile, mis praegu töötab põhikoolina ja kannab nime Südalinna kool,“ märkis Šillis.

Šillise sõnul on haridusvaldkonnaga seonduv inimestele oluline ning hetkel arutelu all olev teema on märk halvast kommunikatsioonist. „Samas tekib küsimus, kui laiaulatuslik oleks pidanud teavitamine olema? Pöörasin sellele tänasel kohtumisel erilist tähelepanu ning direktor kinnitas, et asjasse otseselt puutuvaid inimesi – õpetajaid, lapsevanemaid, õpilasi, hoolekogu – on kaasatud. Lastevanemate üldkoosolekul on mitmeid kordi gümnaasiumiastme kaotamisest räägitud, seda on tutvustatud õpilasnõukogus, õppenõukogus. Suvel arutati teemat hoolekogus, kus küsiti kooli valmisolekut selleks muudatuseks ja saadi kinnitus, et see valmisolek on olemas,“ tutvustas linnaosavanem kohtumisel räägitut.

Direktor Leena Saag ütles, et end kogukonna esindajatena tituleerivad poliitikud, kes praegu ajakirjanduses või sotsiaalmeedias gümnaasiumiosa sulgemise osas aktiivselt arvamust avaldavad, pole kordagi kooli poole pöördunud, et oma küsimustele vastuseid saada. „Kool on valmis jätkama 2020. aastast tegutsemist tugeva põhikoolina, kus kooliperel on kaasaegsed õpitingimused, õpetavad väga head õpetajad ja õpivad usinad õpilased.  See viimaste aastate ebamäärasus pärsib nii igapäevast tööd kui kooli arengut,“ selgitas direktor.