22.04.2021

#5 Gümnaasiumi valikaine videoprojekt, turundus ja "Kevadkollaaž"

Kümnenda ja üheteistkümnenda klassi õpilased osalesid valikainete nädala raames videoprojekt ja turunduse kursusel, milles tutvustati video koostamise ja turunduse põhimõtteid.

Esmalt tutvusid õpilased turunduse põhiolemusega. Arutati turundusstrateegiate ja -meetodite üle ning toodi näiteid erinevate globaalsete etevõtete näol, kus leidlik turundus on taganud laialdase edu. Näiteid toodi ettevõtete Nike, Tesla, Amazon ja Apple näol.

Teiseks tutvusid õpilased video koostamise põhimõtetega, mille juurde kuuluvad: video planeerimine, stsenaariumi koostamine, tehnika valik (kaamera, valgustus), ühilduvus (formaadid, meedia), plaanide valik, asukoha valik, filmimine, töötlemine ja avalikustamine. Kui antud põhimõtted oli läbi arutatud, siis toimus praktiline ülesanne ehk õpilased koostasid üheminutilise video, mille vabalt valitud teema pidi haakuma kevadise aastaajaga. Hiljem koostati õpilaste videotest pikem tervikvideo, mille nimi on "Kevadkollaaž", mis sisaldab endas kevadisi soovitusi, kajastust, positiivsust, motivatsiooni ja häid mõtteid.  Antud kursust juhendas õpetaja Erik Remma.