19.04.2021

#2 Gümnaasiuminoored osalesid aktiivselt loovmõtlemise kursusel.

Valikainete nädala raames toimus meie kooli 10. ja 11. klassi õpilastele Loovmõtlemise kursus, mis sel aastal toimus veebikoolitusena.

Eesmärk oli avardada ja arendada probleemide lahendamisele ja uue leidmisele suunatud mõtlemist, arendada loovust, jõuda uute harjumuste kujunemiseni ning toetada õpilast enesehinnangut ning eneseregulatsiooni.  Kursus toimus 4 veebiõppe päeval ja ühel päeval tehti iseseisvat tööd. Kogu kursuse materjalid  ehk meie kursuse aabits asub siin.