10.04.2015

Gustav Adolfi Gümnaasium avab Hardi Tiiduse raamatukogu

Täna, 10. aprillil kell 14.00 avab Gustav Adolfi Gümnaasium Hardi Tiiduse raamatukogu. Raamatukogu avavad Hardi Tiiduse tütar Maria Tiidus ja kooli direktor Hendrik Agur.

Väärtusliku raamatukogu kinkiski koolile, kus õppis tema isa, Maria Tiidus. Hardi Tiiduselt pärit Eesti-, saksa-, vene- ja ladinakeelsed raamatud ning teatmeteosed käsitlevad antiikaega, vaba Eestit ja sügavat puna-bolševistlikku ajastut. Mõistes konteksti, on raamatukogu äärmuslikult efektne ja reljeefne.

 „On omamoodi paradoksaalne, kuidas me ikka täna vabas Eestis ja muidu tublis koolis presenteerime Stalini, Lenini, ja Marxi teoseid? Kuidas me julgeme riiulitesse panna Viktor Kingissepa „Kellele iseseisvus, kellele ike“, „Sotsialismi poliitiline ökonoomia“ , „Jutustusi Leninist“?“ sedastab kooli direktor Hendrik Agur.

„Aga Tiidus oli rahvamees, kes elas ja töötas oma ajas ja taustsüsteemis ning eristus niivõrd teistest. Oli armastatud, kui antiigiajaloolane, kirglik mälumängur ja legendaarne saatejuht. Seetõttu otsustas vana kool oma endise õpilase mälestust väärtustada tema raamatutes, milles avaldub tolle aja hingus ning Vana Hõbe vaimsus.“ 

Hardi Tiiduse raamatukogu (1) (Medium).jpg

Hendrik Agur, Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktor

 

Uudise rubriigid: