27.04.2021

HEA LASTEAIA EDENDAJA

Tallinna Lasteaed Mudila pääses edasi Tartu Ülikooli eetikakeskuse tunnustusprogrammi „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“. 2019 aastal pälvisime tiitli "Hea lasteaia teerajaja" ja sel aastal taotleme oma lasteaiale märgist "Hea lasteaia edendaja".

2021 aastal on põhiteemaks õpetajate väärtused. Tulenevalt meie eelmise õppeaasta analüüsist, personaliga läbiviidud arenguvestluste kokkuvõtetest, "TLÜ lasteaia uurimus 2020" ja "Psühhosotsiaalse kk TEL" analüüsi tulemustest ning käesoleva õppeaasta eesmärkidest keskendume kolmele alapunktile:

1. Õpetajate väärtused ja meie ühised väärtused ehk "ARMASTUS";

2. Lapse autonoomia ehk kuidas meie soojus ja hoolivus "ARMASTUS" väljendub tegevuses lastega;

3. Rühmasisene koostöö ja kommunikatsioon ehk kuidas meie soojus ja hoolivus "ARMASTUS" väljendub koostöös kolleegidega.

Analüüsis kasutame arenguvestlusteks valmivat eneseanalüüsi 360 kraadi küsitlust, teineteise positiivset märkamist, arutelusid, võimalikku koolitust ja rühmapõhiseid õppeaasta analüüse. Analüüsi protsessis on abiks kriitiline sõber Tartu Ülikooli eetikakeskuseks ning analüüsi tähtaeg on august 2021.

Tunnustusprogrammis osalemise eesmärgid:

  • Arendada lasteaedade väärtusarenduslikku pädevust ja tõenduspõhise eneseanalüüsi võimekust.
  • Toetada lasteaedu teadlike valikute tegemisel ja arendustegevuste planeerimisel.
  • Koguda ja levitada lasteaedade häid praktikaid koostöövõrgustiku kaudu.
  • Tunnustada lasteaedade häid kogemusi ja praktikaid.

LISAINFO: https://www.eetika.ee/et/hea-kool-lasteaed/fookuses-opetaja