16.01.2018

Haabersti Linnaosa Valitsus avalikustab ajavahemikus 02.02 - 16.02.2018 Sõõru tn 45 kinnistu detailplaneeringu ja Vabaõhumuuseumi tee 77a kinnistu detailplaneeringu

Sõõru tn 45 kinnistu detailplaneeringus on ette nähtud moodustada Sõõru tn 45 ja Sõõru tn 45a kinnistust kaks elamumaa sihtotstarbega krunti, millest ühele on määratud ehitusõigus ühe kuni 2 maapealse korrusega üksikelamu ehitamiseks ja teine krunt on ette nähtud Alemaa tn 11 kinnistuga liitmiseks.

Vabaõhumuuseumi tee 77a kinnistu detailplaneeringus on ette nähtud kinnistule ehitusõiguse määramine kahe kuni 3 maapealse korrusega (kolmanda korrusega osaliselt) ja ühe maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks.

Detailplaneeringutega saab ülalnimetatud ajavahemikus tutvuda tööpäeviti linnaosavalitsuses tööaja jooksul ja Vabaduse väljak 7  I korruse infosaalis, lauas nr 23. Detailplaneeringute joonise ja seletuskirjaga saab tutvuda ka Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr/