16.05.2019

Haabersti ja Mustamäe töötuba tõi esile probleemi parklatega

Tallinna arengukava 2021+ töötubade avapauguks sai Mustamäe ja Haabersti ümarlaud, kus arutleti nende linnaosade parima argipäeva, liikuvuse ja avaliku ruumi üle.

Töötoa käigus käsitleti selliseid probleeme nagu ühistranspordi puudulikkus, rohealade vähesus, jalgratta turvalise parkimise võimaluste defitsiit ja palju muudki.

Linnaosa elanikud rõhutasid autostumist kui probleemi, sest selle käigus linnaosades ummistuvad hoovid ja halveneb liikuvus. Samal ajal ei ole inimestel ka ilma autota võimalik oma asju ajada, sest ühistransport ei vasta nende vajadustele, ümberistumisvõimalused on ebamugavad, läbimõtlemata ja seostamata ning ühistranspordiga liikumine võtab liiga kaua aega. Lahenduseks pakuti ühistranspordi võrgustiku parandamist, uute parkimismajade ehitamist, programmi pargi&reisi populariseerimist, parkimise lubamist maja ees ainult väikelastega peredele ja puuetega inimestele, samuti lisatasu rakendamist neile, kes eelistavad autos üksinda sõita või suunata selliseid juhte linnast välja jäävatele ringteedele. Lisaks toodi välja, et suur osa autosid seisavad hoovides suurema osa ajast ja selle lahendamiseks pakuti välja võimalusi autorendiks või ka autojagamiseks. Olulise muudatuse liikluse inimlikumaks muutmiseks toodi sõidukiiruse vähendamine, mis vähendab ohtlikkust ja müra ning muudab liiklusvoo sujuvamaks.

Linnaelanikud pidasid tähtsaks linnaosakeskuste loomist, mis parandab kohalikku linnaruumi ja vähendab liikumist teistesse linnaosadesse. Samuti toodi välja sportimisvõimaluste mittepiisavust. Mõned osalejad rõhutasid ka müra vähendamise olulisust, mis võiks olla maksimaalselt 50 dB päeval ja 40 dB öösel.

Õismäe linnaosa elanikel on südamel Harku järve avaliku ala arendamine, suurendamine ja elavdamine. Tähelepanu pöörati Õismäe tiigile, mille juurde võiks istutada rohkem taimi ja püstitada sinna Õismäe tulevikku selgitav infostend. Sooviti juurde mängu- ja spordiväljakuid, Haabersti ajaloo muuseumi ja paremat bussiootepaviljonide kontseptsiooni.

Foto: E. Sarapuu

Uudise rubriigid: