13.05.2019

Haabersti koolid jätkavad purjetamistundidega

Eelmisel nädalal alustasid Haabersti koolid taas purjetamistundidega Haven Kakumäe jahisadamas. Purjetamistunnid toimuvad kehalise kasvatuse tundide raames ning on jätkuks sügisel alustatutele. Esimestel tundidel tuletati lastele meelde, mida sügisel õpiti, kuid juba sel nädalal minnakse merele ja lapsed saavad ise proovida paadiga manööverdamist. Viimastes tundides räägib lastele veeohutusest Päästeameti esindaja. Kursuse lõpus saavad kõik osalejad tunnistused.

Haabersti linnosa vanema kohusetäitja Oleg Siljanovi sõnul on veekogul juhtuvad õnnetused sageli ennetatavad. „Enne veekogule minekut peab teadma, kuidas tegutseda veekogul viibides ning kuidas käituda veeõnnetusse sattumisel. Purjetamisprojekti peamine eesmärk ongi just laste teadmiste tõstmine veeohutusest,“ ütles Siljanov.

„2018. aasta kevadel said esmaseid teadmisi veeohutusest ja purjetamisest 52 ning sügisel juba 125 last. 2019. aasta kevadel osaleb purjetamistundides 146 last. Õpilaste, õpetajate ja lastevanemate tagasiside purjetamistundide kohta on väga positiivne ning purjetamistunnid on olnud laste jaoks koolinädala tippsündmuseks ja alati väga oodatud,“ lisas Siljanov.

„Purjetamistreeningute koolidesse viimine annab võimaluse laiendada teadmisi mereohutusest, tõsta huvi veespordi vastu ning mitmekesistada koolide kehalise kasvatuse tundides pakutavaid võimalusi. Lastele õpetatakse kuidas käituda mere ääres, mere peal ja meres,“ jätkas Siljanov.

„Projekti tulemusel on Haabersti koolide jaoks loodud uus traditsioon, mis mitmekesistab  kehalise kasvatuse tunde ning samas annab lastele eluks kaasa  kasulikke teadmisi veeohutusest ja käitumisest merel,“ sõnas Siljanov. 

Haabersti Linnaosa Valitsus, Eesti Jahtklubide Liit ja Kakumäe sadama arendaja Haven Kakumäe OÜ allkirjastasid 2016 aasta mais kolmepoolse koostööleppe, mille alusel hakati Haabersti linnaosa üldhariduskoolide õpilastele andma kehalise kasvatuse tundide raames purjetamistreeninguid. Protokolli kohaselt  toetas Haven Kakumäe OÜ purjetamistundide andmist Haabersti üldhariduskoolide õpilastele kehalise kasvatuse tundide raames alates 2017. aasta sügisest. Pilootprojektina alustasidki  2017. aastal sügisel purjetamistreeningutega kehalise kasvatuse tundide raames Järveotsa Gümnaasiumi ja Haabersti Vene Gümnaasiumi teise klassi õpilased. Pilootprojekt osutus väga edukaks ning ja 2018. aastal laienes projekt kõikidesse Haabersti üldhariduskoolidesse. Purjetamistreeningud toimuvad tänu heale koostööle kohaliku omavalitsuse, spordialaliidu ning eraettevõtte vahel.

Koostööpartneriteks purjetamistreeningute korraldamisel Haabersti lastele on  Haabersti Linnaosa Valitsuse eestvedamisel Haven Kakumäe jahisadam, pop-up merekool Meresõber, Eesti Jahtklubide Liit ning Spordi- ja Noorsooamet.

Uudise rubriigid: