12.04.2019

Haabersti lasteaedade viktoriin Matemaatika on huvitav

 

Tallinna Rukkilille lasteaias kolmandat korda toimunud viktoriini Matemaatika on huvitav raames, seadsid 11. aprillil sammud meie lasteaeda Haabersti üheksa lasteaia: Meelespea, Rukkilille, Vikerkaar, Karikakar, Pääsusilm, Järveotsa, Sinilill ja Veerise matemaatikahuvilised koolieelsete laste  kolmeliikmelised võistkonnad ja õpetajad.

Viktoriini juhatasid sisse Rukkilille lasteaia direktor Valentina Koval ja õppealajuhataja Ulvi Veerme. Ülesandeid võistkondadele lugesid ette nii eesti kui vene keeles Maria Kask ja Irina Timašjova. Igale võistkonnale oli selgitavaks abiliseks üks Rukkilille õpetaja.

Meie loodud sotsiaalses multikultuurses keskkonnas said lapsed vahetu kogemuse kaudu kasutada ja kinnistada varem omandatud teadmisi ja oskusi. Viktoriin sisaldas kuut ülesannet ja muidugi ka mängupause. Ülesanded olid suunatud laste loogika, tähelepanu, ruumilise kujutlusvõime ja programeerimise arendamisele. Ülesandeid lahendas võistkond üheskoos, kuid anti ka võimalus igale lapsele oma teadmisi üksinda proovile panna. Noored matemaatikud olid väga tähelepanelikud ja said hästi hakkama, mida näitasid ka tahvlile iga ülesande lahenduse järel kinnitatud naerunäod.

Tänutäheks viktoriini osavõtu eest kingiti igale lapsele matemaatika töövihik, komplekt viltpliiatseid, tarkuse sümboliga öökulli medal, kommid ja osalenud lasteaedu premeeriti Haabersti LOV tänukirjaga.

Viktoriini õnnestumisele aitasid kaasa õpetajad: Margarita Kempi, Maria Kask, Irina Timašjova, Nelia Zadvornova, Olga Angu, Galina Kolesnikova, Galina Naumova. Fotojäädvustuste eest tänusõnad  Marina Makarovale ja saali kujundamise eest täname Tatjana Rõbtšenkot.

Tallinna Rukkilille lasteaed tänab Haabersti Linnaosa Valitsust ja Oleg Siljanovit ning terviseedenduse spetisialisti Liina Kaevu, kes hoolitsesid laste kingituste ja tänukirjade eest!

Samuti täname kõikide osalenud lasteaedade lapsi, nende õpetajaid ja lasteaedade juhtkondi.

 

Uute meeldivate kohtumisteni!