02.07.2021

Haabersti linnaosas alustatakse Tiskre tee rekonstrueerimistöödega

Esmaspäeval, 5. juulil alustatakse Tiskre tee (Tiskre tee 21 – Kakumäe tee) rekonstrueerimistöödega, mille käigus laiendatakse olemasolevat sõiduteed ning rajatakse kergliiklustee.

Ehitustööde käigus rajatakse ligi 900 meetri pikkusel tänavalõigul viie meetri laiune asfalteeritud sõidutee ning kolme meetri laiune, sõiduteest äärekividega eraldatud jalg- ja jalgrattatee.

„Kergliiklustee rajamisega luuakse tingimused ohutumaks liiklemiseks nii jalgratturitele kui ka jalakäijatele, aga ka autojuhtidele,“ rääkis abilinnapea Kalle Klandorf. „Tiskre tee ristumised lahendatakse liikluse rahustamiseks tõstetud ristmikena ning jalg- ja jalgrattatee teeületuskohta ehitatakse künnis, mis omakorda tõstab liiklejate turvalisust. Liikluskorralduslikku lahendust tööde käigus ei muudeta ning piirkiiruseks jääb ka edaspidi 30 km/h.“

Lisaks teedeehituslikele töödele korrastatakse tänava all paiknevaid tehnovõrke, rajatakse drenaaž ning paigaldatakse LED tänavavalgustid. Jalg- ja jalgrattatee äärde on kavandatud neli istumisala, mis on varustatud pingi ning jäätmete liigiti sorteerimiseks mõeldud prügikasti ja koerte väljaheidete jaoks mõeldud prügikastiga.

„Kuna teemaa on piiratud ja sinna tuleb mahutada nii sõidu- kui ka kergliiklustee, toovad rekonstrueerimistööd paratamatult kaasa ka puude langetamist, osa teemaal kasvavatest puudest aga istutatakse uude kasvukohta. Rekonstrueeritud teelõigu haljastuseseks istutatakse edaspidi 124 uut taime, seal hulgas 31 õitsvat ja ilusa sügisvärviga haralist ploomipuud, 29 erksate võrsetega siberi kontpuud ja 64 kollase lehevärviga harilikud ebajasmiini,“ selgitas Kalle Klandorf.

Liiklejatel palutakse ehitustööde perioodil järgida ajutist liikluskorraldust objektil ja juhinduda paigaldatud liiklusmärkidest. Tiskre tee piirkonna elanikele on tagatud kinnistutele juurdepääs. Sõltuvalt tööde iseloomust võib ligipääsul esineda lühiajalisi piiranguid, millest teavitatakse jooksvalt, piisava etteteatamisajaga.

Tiskre tee rekonstrueerimistööde tellija on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet. Projektdokumentatsiooni koostas TO Projekt OÜ. Ehitustöid teostab InfraRoad OÜ, tööde lepinguline maksumus on 676 000 eurot ning lepinguline tähtaeg on oktoober 2021.

Projekti eskiislahendusega said linnaosa elanikud tutvuda ja oma arvamust avaldada möödunud aasta novembris ja detsembris. Elanikud, kes tegid projekti ettepanekud ja lisasid oma kontaktid, said ka tagasisidet, kas nende ettepanekuga arvestati või põhjenduse, kui seda ei olnud võimalik teha.

Asendiplaan (1)

Asendiplaan (2)

Asendiplaan (3)

Uudise rubriigid: