15.07.2021

Haabersti linnaosas otsitakse kaunimat koduaeda

Haabersti Linnaosa Valitsus kuulutab välja konkursi tunnustusauhinnale „Haabersti kaunim koduaed“. Konkursile oodatakse kandideerima nii erakinnistu omanikke kui ka korteriühistuid.

Haabersti linnaosavanema asetäitja Oleg Siljanovi sõnul on konkursi eesmärgiks tunnustada linnaosa kauneid ja isikupäraseid koduaedu ning hoove. „Kaunid ja korrastatud koduaiad ning hoovid pakuvad rõõmu nii nende omanikele kui on silmailuks teistele linnaosa elanikele ja külalistele ning muudavad kaunimaks kogu linnaosa,“ ütles Siljanov ning jätkas, et lisaks tunnustamisele soovitakse konkursiga innustada ka teisi omanikke oma kinnistuid korrastama ja kaunimaks muutma.

„Kaunima koduaia valib esitatud kandidaatide seast välja komisjon, kes hindab aia üldist heakorda, haljastust, terviklikku ruumimõju ning väikevorme nagu piirded, väravad, valgustus ja muu. Samuti hinnatakse stiilsust, originaalsust ja leidlikkust,“ selgitas linnaosavanema asetäitja.

Konkursil osalemiseks tuleb saata vähemalt kolm fotot oma aiast, grilli- või puhkealast või mõnest lahedast aiaideest e-posti aadressile Haabersti@tallinnlv.ee. Lisaks fotodele tuleb kirjutada, kus koduaed asub, esitaja nimi ja telefoninumber. Kellegi teise esitamiseks konkursile peab olema kinnistuomaniku nõusolek.

Fotosid koduaedadest ja hoovidest oodatakse kuni 31. augustini. Konkursi võitjad avalikustatakse ja autasustatakse septembris 2021.

 

Konkursi eesmärgiks on valida välja linnaosa kaunim hoov/koduaed.

1. Hindamisel võetakse arvesse järgmisi kriteeriume:

1.1. Aia üldist heakorda, haljastust, terviklikku ruumimõju ning väikevorme nagu piirded, väravad, valgustus ja muu.

1.2. Hinnatakse stiilsust, originaalsust ja leidlikkust.

2.  Võistlusel osalemiseks tuleb saata vähemalt kolm fotot oma aiast, grilli- või puhkealast või mõnest lahedast aiaideest e-posti aadressile Haabersti@tallinnlv.ee. Lisaks fotodele tuleb kirjutada, kus koduaed asub, esitaja nimi ja telefoni number. Kellegi teise esitamiseks konkursile peab olema kinnistuomaniku nõusolek.

2.1.      Fotosid esitades annab fotode autor korraldajale õiguse seda kasutada konkursi kommunikatsiooniks näiteks sotsiaalmeedias või muudes meediakanalites. Oma osalemisega annab konkursist osavõtja korraldajale täieliku õiguse kõiki konkursile esitatud fotosid oma töös edaspidi kasutada, viidates foto autorile.

2.2.      Korraldaja ei võta vastutust esitatud tööde autorluse ega teiste andmete õigsuse eest.

2.3.      Korraldustoimkond selgitab hindamistulemuste alusel konkursi võitja.

2.4.      Konkursi tulemused avalikustatakse linnaosa valitsuse veebilehel, Facebooki lehel ja ajalehes Haabersti.

2.5.      Konkursi võitjaid avalikustatakse septembris 2021 ning autasustatakse linnaosa valitsuse tänukirja ning meenega.

2.6.      Korraldajal on õigus anda välja eriauhindu.

2.7.      Korraldustoimkonnal on õigus jätta võitja välja kuulutamata, kui selleks on argumenteeritud põhjused.

2.8.  Linnaosa Valitsus jätab endale õiguse teha konkursi tingimustes muudatusi. Muudatused avalikustatakse linnaosa valitsuse veebilehel.

Uudise rubriigid: