31.05.2017

Haabersti sotsiaalkeskus läbib põhjaliku noorenduskuuri

Tallinna Linnavaraamet valmistub Haabersti sotsiaalkeskuse rekonstrueerimiseks.

Väljakuulutatud riigihankega otsitakse Õismäe tee 24 sotsiaalkeskuse rekonstrueerimise I etapi tööde teostajat. 

„Haabersti sotsiaalkeskuse 1976. aastal ehitatud hoone on aastate jooksul amortiseerunud ning vajab põhjalikku remonti,“ ütles abilinnapea Eha Võrk.

Hoonel on kaks ühesuguse põhiplaaniga tiiba (korpused A ja B) ning neid ühendav ühekorruseline osa (korpus C). Esimeses etapis teostatakse A-korpuse ning osaliselt ka C-korpuse sisemised rekonstrueerimistööd. Uuendatakse tehnosüsteeme ja soojustatakse täiendavalt ka hooneosa katus.

Ühtlasi on Tallinna Linnavaraamet välja kuulutanud riigihanke Iru hooldekodu juurde uue iseseisva statsionaarse õendusabi üksuse projekteerimiseks.

„Vajadus õendusabi voodikohtade järele kasvab ning aina tungivamaks muutub ka vajadus Iru Hooldekodu laiendada,“ ütles Võrk. „Seetõttu kavatseb Tallinna linn rajada Iru hooldekodu juurde laienduse iseseisva statsionaarse õendusabi üksuse näol. Plaanis on rajada kahekorruseline juurdeehitus ning ühendada see galeriiga olemasoleva ehitisega.“

Tallinna abilinnapea Merike Martinson ütles, et tänu heale koduteenuse ja hädaabinupu teenuse arengule saavad Tallinna eakad tervise halvenedes kauem oma kodus elada.

„Iru Hooldekodusse tulevad just õendusabi vajavad eakad. Nende hulk, kes seda teenust hooldekodus vajavad on aasta-aastalt kasvanud. Seepärast on Iru Hooldekodu uue korpuse – õendushoolduskorpuse  - ehitamine hädavajalik. Sellega tagame hooldavatele veelgi parema hoolduse, abi ja turvalise keskkonna,“ sõnas Martinson.

Riigihanke "Õismäe tee 24 sotsiaalkeskuse rekonstrueerimise I etapp" (viitenumber 186366) hankedokumentide ja projekteerimise alusdokumentidega ning hanke "Iseseisva statsionaarse õendusabi üksuse projekteerimine " (viitenumber 186932) dokumentide ja projekteerimise alusdokumentidega on võimalik tutvuda riigihangete registris.