08.08.2018

Haabersti ringi ehitus jätkub viimistlus- ja haljastutöödega

Haabersti ristmiku rekonstrueerimistöödest oli juuli lõpu seisuga tehtud 90 % töödest, augustis jätkuvad objekti viimistlus- ja haljastustööd ning fooriobjektide häälestamine.

Ehituse käiku saab reaalajas vaadata SIIN.

„Praeguseks on Haaberstis valminud liiklejaile avatud Paldiski maantee viadukt, ringristmiku sõidurajad,  kergliiklusteed ja kaks jalakäijate tunnelit,“ ütles abilinnapea Kalle Klandorf tänasel Tallinna linnavalitsuse istungijärgsel pressikonverentsil. „Kuigi Haabersti liiklussõlme tunnelite valmimist pole „lindilõikamisega“ tähistatud, on tunnelid liiklejaile avatud ja kõigil on soovitav ning liiklusohutuse seisukohalt isegi tervislik on neid kasutada,“ lisas abilinnapea. Rannamõisa teel ja Paldiski maantee Keila poole minevale suunale on rajatud fooridega reguleeritavad jalakäijate ülekäigukohad.

 Objekti ehitustööde lõpetamine, seisab praegu kuumade ilmade taga, sest haljastustöödega peab ootama kuni kuumaperiood läbi saab,“ ütles Klandorf ja lisas, et kindlasti avatakse liiklussõlm enne kooliaasta algust.

 Kauna hetkel käivad Haabersti ristmikul viimased viimistlustööd, palutakse kõigil liiklejail hoolikalt järgida liikluskorraldusvahendite nõudeid!

 Haabersti ristmiku rekonstrueerimiseks allkirjastati töövõtuleping Nordecon Eesti AS-iga.  Ristmiku ehitus algas 2017. aasta aprillis ja esialgne tööde lõpetamise tähtaeg oli 2018 aasta oktoober. Ehitustööde kogumaksumus koos käibemaksu ja ehitustööde omanikujärelevalve kuludega on 20,2 mln eurot.

 Tööde maht:

  • Teelõikude uuendamine/ehitamine kokku 2,92 kilomeetri ulatuses;
  • Viadukti ehitus;
  • Vanade jalg- ja jalgrattateede ümberehitus (1,70 km) ning uute jalg- ja jalgrattateede ehitus (2,30 km);
  • Ehitatakse 3 uut ja rekonstrueeritakse 4 fooriristmikku;
  • Lisaks tee-ehituslikule osale ehitatakse uued rajatised, ehitatakse või rekonstrueeritakse tänavavalgustus, mille käigus paigaldatakse uued LED tänavavalgustid, viadukti, kergliiklusteede, ülekäiguraja valgustid; foorijuhtimissüsteem, sademevee- ja reovee kanalisatsioon ning drenaaž, veetrassid, sidekanalisatsioon, elektri õhuliinid ja kesk- ja madalpinge kaabelliinid, jaotus- ja liitumiskilbid, gaasitorustik, paigaldatakse liikluskorraldusvahendid ning rajatakse haljastus, sh istutatakse nii okas- kui lehtpuid ja põõsaid;

 

Uudise rubriigid: