01.07.2020

Haaberstis alustatakse Sõudebaasi tee veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitustöödega

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel alustatakse 06.07.2020 Sõudebaasi tee veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitustöödega.

Haabersti linnaosa vanem Andre Hanimägi sõnas, et ehitustööde eesmärgiks on Sõudebaasi tee veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitamine. Samuti rekonstrueeritakse ehitustööde käigus Sõudebaasi tee, mille tulemusena saab ligi 500 meetri pikkune tänavalõik uue asfaltkatte. „Kohalikud elanikud on seda kaua oodanud. Mul on väga hea meel, et kauaoodatud objekt saab tänavu tehtud,“ ütles linnaosavanem.

Hanimägi selgitas, et tööde käigus rajatakse veevarustuse liitumispunktid olemasolevatele ja perspektiivis moodustatavatele kinnistule ning ehitatakse välja piirkonna ühiskanalisatsioon koos kinnistute liitumispunktidega. Lisaks rekonstrueeritakse tööde käigus Sõudebaasi tee.

Sõudebaasi teel liiklejatel palutakse järgida ajutiste liikluskorraldusvahendite nõudeid ja arvestada, et ehitustööde tõttu on piirkonnas tavapärane liiklemine häiritud. Tööde teostamise ajal on üldjuhul Sõudebaasi tee elanikele tagatud kinnistutele juurdepääs. Sõltuvalt tööde iseloomust võib ligipääsul esineda lühiajalisi piiranguid.

Projektdokumentatsiooni koostas Keskkonnaprojekt OÜ. Ehitustöid teostavad ühispakkujad Warren Teed OÜ(teedeehituslik osa) ja Saveka Torutööd OÜ(veevarustuse ja kanalisatsiooni osa).Ehitustööde lepinguline maksumus on 323 000 eurot. Ehitustööde teostamise lepinguline tähtaeg on 03.11.2020

 

Teate edastas:

Uudise rubriigid: