15.05.2019

Haaberstis alustatakse kvartalisiseste teede remondiga

Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustab InfraRoad OÜ teisipäeval, 21. mail Haabersti linnaosades kvartalisiseste teede taastusremonttöödega.

Haabersti linnaosas saavad uue asfaltkatte Õismäe tee 114, 122, 126, 128, 117, 119, 121, 135, 139, 141, 143, 145, 147 ning Järveotsa tee 1, 3 ja 37 majade esised kõnni- ja sõiduteed.

Taastusremonditööde käigus uuendatakse asfaltbetoonkate ja teekattemärgistus, vahetatakse välja amortiseerunud äärekivid ning nõuetele mittevastavad kaevupäised.

 Tööde lepinguline maksumus on ca 37 000 eurot. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on august 2019.

Liiklejatel palutakse järgida ajutist liikluskorraldust ja paigaldatud liikluskorraldusvahendeid!

Uudise rubriigid: