22.03.2017

Haaberstis anti ülevaade positiivse programmi täitmisest

Täna toimus kohtumine linnaosa elanikega Haabersti Sotsiaalkeskuses, kus anti ülevaade 2014-2018 aastateks koostatud positiivse programmi täitmisest linnaosas. Kohtumisel elanikega esitati mitmeid uusi ideid ja ettepanekuid Tallinna positiivsesse programmi 2014-2022.

Haabersti linnaosa vanem Marek Jürgensoni sõnul on Haabersti Linnaosa Valitsus alati arvestanud oma töös linnaosa elanike ettepanekute ja arvamustega, kuidas edendada kohalikku elu. „Koos aktiivsete linnaosa elanikega koostasime neli aastat tagasi Haabersti positiivse programmi aastateks 2014–2018. Programmis kirja pandud ülesanded on kas täidetud või saavad täidetud,“ ütles linnaosavanem.

„Õismäe Vene Lütseumi koolihoone on saanud uue välimuse ja sisu. Enneolematus mahus on remonditud tänavaid ja ehitatud kergliiklusteid. Võib väita, et Õismäe tee on paremas korras kui iial varem. Oleme saanud linnaossa juurde mitu just elanike soovitud objekte. Alustatud on lasteaia ehitamisega Kakumäele Veerise tänavale. Lasteaed valmib sügiseks. Ehitama on hakatud kergliiklusteed Ehitajate teelt Stroomi randa. Sel suvel on puhkajatel võimalik Kakumäe randa jalutada mööda Räime tänava kõnniteed, ilma et peaks oma elu autode vahel laveerides ohtu seadma. Ja mis kõige tähtsam, on kõrvaldatud kõik bürokraatlikud takistused Haabersti suurristmiku ehitamiseks,“ jätkas Jürgenson.

„Linnaosa elanike kaasamine linna juhtimisse ei olnud ühekordne kampaania. Aeg on alustada uute ideede ja ettepanekute kogumisega aastateks 2018–2022. Kutsun kõiki Haabersti elanikke oma sõna sekka ütlema. Ettepanekud ja mõtted sellel teemal on oodatud kõigilt: linnaelanikelt, mittetulundusühingutelt, kodanikuühendustelt ja teistelt organisatsioonidelt. Iga Haabersti elanik, kes soovib kaasa rääkida, on teretulnud oma ettepanekuid meile saatma. Pakkuda võib kõikvõimalikke uuenduslikke ideid, ükskõik kui ebatavaline mõni mõte esialgu võib paista. Nii saame täpsemalt teada, milliste probleemide lahendamine on Teie meelest esmatähtis, ja just teie ettepanekute toel saame meie Haaberstis teha paremaid otsuseid. Haabersti peab olema elanikukeskne ja linnaosa tuleviku kujundab ikkagi elanikkond,“ märkis Jürgenson.

Tallinna positiivne programm 2018–2022 ootab uusi ideid ja ettepanekuid, kuidas muuta Haaberstit paremaks elupaigaks e-posti aadressile haabersti@tallinnlv.ee või läbi meilivormi aadressil: http://www.tallinn.ee/haabersti.

Ettepanekud ja ideed saab tööpäevadel jätta ka spetsiaalsetesse kirjakastidesse, mis paiknevad Haabersti Linnaosa Valitsuses (Ehitajate tee 109A), Haabersti Vaba Aja Keskuses (Ehitajate tee 109A/2), Haabersti Sotsiaalkeskuses (Õismäe tee24) ja Haabersti Tervisekeskuses (Ehitajate tee 137). Ettepanekuid ja arvamusi kogutakse kuni 16. aprillini.