11.10.2017

Haaberstis avati põhjaliku noorenduskuuri läbinud sotsiaalkeskus

10. oktoobril 2017 avasid abilinnapead Merike Martinson ja Eha Võrk ning Haabersti linnaosa vanem Marek Jürgenson rekonstrueeritud Haabersti Sotsiaalkeskuse (Õismäe tee 24).

Abilinnapea Merike Martinsoni sõnul on rõõm tõdeda, et Haabersti eakate ja laste poolt nii kaua oodatud sotsiaalkeskuse ümberehitus on tänaseks valmis saanud. „Väga tunnustan linnaosa vanem Marek Jürgensoni ja keskuse uue juhi Ruth Ojatalu pühendumust sotsiaalkeskuse uuendamisel tänapäevaseks päevakeskuseks. Keskus on saanud kaasaegsed ruumid, mis annavad uued võimalused tegevuste laiendamiseks keskuses,“ ütles Martinson.

Haabersti linnaosa vanem Marek Jürgensoni sõnul oli Haabersti Sotsiaalkeskuse 1976. aastal ehitatud hoone aastate jooksul amortiseerunud ning vajas põhjalikku remonti. „Olulisemad uuendused on soojustatud katus, nüüdisaegne ventilatsioonisüsteem, uus valgustus ja elektrisüsteem. Haabersti Linnaosa Valitsusele oli väga oluline, et sotsiaalkeskus saaks renoveeritud, sest sotsiaalkeskus aitab toime tulla eakatel ja vähekindlustatud perede lastel. Sotsiaalkeskuse eakate päevakeskuse ja noortetoa personalil on nüüd paremad tingimused ja võimalused perekondade sotsiaalsete probleemide lahendamiseks ja huvitegevuse korraldamiseks külastajatele. Ühtlasi loob sotsiaalkeskus eakatele võimalusi suhtlemiseks ning annab linnaosa elanikele infot sotsiaalhoolekande ja sotsiaalkindlustuse teenuste kohta,“ ütles Jürgenson.

Haabersti Sotsiaalkeskus on ehitatud 1976. aastal. Hoonel on kaks ühesuguse põhiplaaniga tiiba, korpused A ja B ning neid ühendav ühekorruseline osa korpus C. Esimeses etapis teostati A-korpuse, osaliselt ka C-korpuse, sisemised rekonstrueerimistööd. Uuendati tehnosüsteeme ja soojustati täiendavalt ka hooneosa katus.

Haabersti Sotsiaalkeskuse rekonstrueerimise hanke võitis Maatriks-RP OÜ ja Antaares OÜ ühispakkumine. Õismäe tee 24 hoone rekonstrueerimistööde I etapi  kogumaksumuseks kujunes 687264 eurot.