05.11.2018

Haigekassa esindajad vastasid Lasnamäe elanike küsimustele

Eelmisel nädalal toimus Lasnamäe linnaosa valitsuses linnaosa eakate nõukogu avalik koosolek, kus osalesid Tallinna abilinnapea Tõnis Mölder, Eesti Haigekassa, Medicum tervishoiuteenused AS ja Ida-Tallinna Keskhaigla esindajad. Kohtumise teemaks oli arstiabi kättesaadavus Lasnamäe linnaosas.

Tuletame meelde, et Haigekassa eriarstiabi riigihanke tulemusena paljud erakliinikud jäid rahastamisest ilma. Nii näiteks riigihange tulemusena kaotas Lasnamäe tervisekeskuses Medicum günekoloogi, oftalmoloogi ja LOR-arsti vastuvõttude riikliku rahastamise. Pärast skandaali puhkemist olid Eesti Haigekassa esindajad sunnitud tunnistama eksimusi hanke läbiviimisel ning astuma samme probleemi lahendamiseks.

"Riigihanke korraldamisel lähtusime kõigile erakliinikutele võrdsete võimaluste pakkumise põhimõttest, kuid kahjuks said patsientide huvid riivatud. Järgmise hanke korraldamisel võtame arvesse õppetunde ja arvestame konkreetsete piirkondade iseärasusi," ütles Eesti Haigekassa esindaja Andrei Saitšuk.

Tänu Tallinna linnavalitsuse sekkumisele on praegu Medicum ASs eriarstide teenusepakkumine stabiliseerunud. Endises mahus hakkavad toimuma LOR-, günekoloogi, ortopeedi ja pulmonoloogi vastuvõtud. Kahjuks siiani pole õnnestunud lahendada ka probleemi silmaarstiga.

"Nüüd on meie günekoloogid ja LOR-arstid allkirjastanud töölepingud Ida-Tallinna Keskhaiglaga ning jätkavad patsientide vastuvõttu Medicumi ruumides," ütles selle meditsiiniasutuse juht Tõnis Allik.

Ida-Tallinna Keskhaigla klienditeenindusjuhi Lea Kariku sõnul Lasnamäe elanikud isegi võidavad sellest, sest LOR-arstid ja günekoloogid saavad täiendkoolitusi nende haigla statsionaaris.

"On kahetsusväärne, et Haigekassa spetsialistid ei võtnud hanke tingimuste koostamisel arvesse seda, et Lasnamäe elanikkond on üle 120 000 inimese ning linnaosa tuleks käsitleda eraldi regioonina. Eriti tingimusel, kui meie piirkonnas pole ühtegi munitsipaal- või regionaalhaiglat. Praegu arutatakse Lasnamäele munitsipaalse tervisekeskuse loomint 2021. aastaks. Loodan, et Haigekassa esindajate kohtumine Lasnamäe eakatega näitas, et tervishoiuküsimustes peaksid esikohal olema inimesed, mitte ettevõtete õiglane konkurents, "ütles Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva.

Uudise rubriigid: