14.09.2021

Ekskursioon "Hakkamasaaja looduses"

14.09.2021 2.rühma lapsed käisid ekskursioonil "Hakkamasaaja looduses"

2. rühma lapsed osalevad KIKi (Keskkinnainvesteeringute Keskus) poolt rahastatud projektis. Selle raames toimus väga põnev ja kasulik ekskursioon.

Hakkamasaaja looduses 14.09.2021.jpg  Hakkamasaaja looduses.jpg  Hakkamasaaja looduses 14.09.21.jpg  Hakkamasaaja looduses 14.sep.2021..jpg  Hakkamasaaja looduses140902021.jpg