12.05.2022

Hammaste tervishoid

Merikilpkonnakese ja Meritähekese rühma lapsed osalesid „Suukool võitleb suukollidega!“ 2021.–2022. õa kampaanias.

Kampaania eesmärk oli lastele meelde tuletada igapäevase hambapesu tähtsust, et kinnistada head harjumust. Ühiselt toimetades saame liikuda selles suunas, et Eestis kasvaksid tervete hammastega lapsed.

Seekord kestis kampaania 2021. a oktoobrist kuni 2022. a märtsini. Õpetaja ülesanne oli küsida hommikuse õppetegevuse ajal laste käest, kas nad pesid eelmisel õhtul ja sama päeva hommikul hambaid, ning märkida vastused Suukooli hambapesupäevikusse. Sellest, kas vastus on positiivne või negatiivne, ei sõltu kampaanias osaleval rühmal midagi – peaasi, et saadud vastus on tabelisse märgitud. 

Rühmad, kes täitsid päevikut reeglipäraselt oktoobri algusest märtsi lõpuni, said kingituseks kleepsud, tunnistused ja hambaharjad.