21.12.2017

Haraka lasteaed Erasmus+ projektis „Väikesed legendiuurijad“

Tallinna Haraka Lasteaed osaleb oktoobrist 2016 septembrini 2018 rahvusvahelises Erasmus+ projektis „Väiksed legendiuurijad“ (Small legend researchers). Haraka lasteaia partneriteks selles projektis on Ajka Városi Óvoda Katica Ungarist ja Tornaľa Materska Skola Slovakkiast.

Projekti käigus tutvustatakse lastele legende, mis räägivad nende kodulinnast. Samuti tutvutakse partnerriikide kodupaiga muistenditega. Lapsed lavastavad neid lugusid, joonistavad nende põhjal pilte ja kujundavad pusle. Neil on võimalus IT vahendite abil näha, kuidas teised lapsed oma kodumaal lugusid kuulavad, õpivad ja etendavad. Projekti lõpuks valmib raamat, mis sisaldab kõiki käsitletud legende.

Õpetajad saavad tutvuda partnerite kultuuriga, arendada oma võõrkeeleoskust ja vahetada õpetamiskogemusi. Õpetajatel valmib projekti käigus DVD mis sisaldab õppetegevusi ja metoodikaid, kuidas teemat on käsitletud.

Kahe projektiaasta jooksul on neli kokkusaamist. Esimene kohtumine oli 2016. aasta sügisel Ungaris Ajka linnas, kus  kohalike nukumeistrite juhendamisel valmistas iga partnerriik oma lugude tutvustamiseks maskotid. Haraka lasteaia lapsed saavad kuulda legende vanast Tallinnast: Vana Toomasest,  Ülemiste vanakesest, martsipani saamisloost ja vanalinna tornidest. Lugude maskottideks on Pikk Hermann ja Paks Margareeta.

12. – 16. juunini käesoleval aastal võõrustas Haraka lasteaed projektipartnereid Tallinnas. Õpetajate eestvedamisel viidi läbi ekskursioon Paksust Margareetast Pika Hermannini. Vanalinnas külastati Nuku muuseumi, Raeapteeki, Eesti Lasteraamatu Keskust, tutvuti martsipani valmistamise ajalooga Maiasmokas ning maaliti martsipanikujusid. Külalised said osa Haraka Lasteaia 55. aastapäeva aktusest.

16. – 20. oktoobrini osalesid Haraka lasteaia õpetajad Katrin Jüris ja Eive Kabel ning direktor Anne Avakivi kolmandal projektikohtumisel Slovakkias Tornaľa väikelinnas. Külalisi võttis vastu linnapea Anna Szögedi. Võõrustajad tutvustasid partneritele oma linna ja paikkonna ajalugu ning neile olulisi  legendipaiku. Külastati kohalikke koole ja kirikuid. Huvikeskusesse oli üles pandud laste kunstinäitus. Partnerlasteaed esitas oma legendi põhjal nukulavastuse. Kultuurikeskuses esinesid külalistele noored lauljad, muusikud ja tantsijad linna kahest põhikoolist.
Igas riigis saavad õpetajad proovile panna ka oma käsitööoskuse: sel korral õpiti meisterdama maisilehtedest rahvuslikku nukku. Kohtumistel antakse üksteisele ülevaade tehtud tööst ja kavandatakse järgnevaid projektitegevusi. 

Viimane projektikohtumine toimub 2018 a suvel taas Ungaris Ajka linnas.

Projektijuht Katrin Jüris