25.05.2021

Harakate kevadine spordipäev

24. mail oli Haraka lasteaias spordipäev.

Võisteldi osavuses, kiiruses, täpsuses ja lihtsalt rõõmu pärast.  Spordipäeva alustati soojendusharjutustega Leopoldi võimlemise saatel. Seejärel jaotuti rühmade kaupa tegevuspunktidesse, kus tuli hüpata hoota kaugust, proovida täpsusviskeid rõngasse, hüpata osavalt keksukastis ning olla täpne ja kiire teatevõistluses. Tublid tegijad ja diplomi väärilised olid kõik - Kullatükkidest Sillerdajateni.