30.12.2020

Haridus- ja Noorteamet tänab meie lasteaeda Eesti keele metoodikakeskuse panust eesti keele arengusse

Detsember on analüüsimise ja kokkuvõtete aeg. Oleme palju ära teinud ja veel palju on vaja ära teha. Arenemine on pidev protsess. Oleme 2014-2020 aastatel palju koostööd teinud teiste asutuste kolleegidega, viinud läbi Eesti keele metoodikakeskuse üritusi ja koolitusi.

Oli suur rõõm saada tänukiri Haridus- ja Noorteametist, kus märgati meie lasteaia ja Eesti keele metoodikakeskuse panust eesti keele arengusse. Täname Haridus- ja Noorteameti töötajaid ja kolleege selle meeldiva tunnustuse eest. Meie enda poolt lubame jätkata enda tegevustega ja panustada eesti keele õpetajate arengusse ja eesti keele õppesse.

Täname meie lasteaia direktorit Tatjana Požoginat, eesti keele metoodikakeskuse koordinaatorit Olga Borist ning Haridus- ja Noorteametit suurepärase panuse eest eesti keele arendamisse!