20.05.2016

Haridusamet korraldab Tallinna koolides rahuloluküsitluse

Tallinna Haridusamet viib koostöös Eesti Uuringukeskusega Tallinna munitsipaalkoolides läbi rahuloluküsitluse, et analüüsida koolide suundumusi tervikuna ning hinnata õppijate, lapsevanemate ja õpetajate rahulolu hariduse eri aspektidega.

Uuringuga soovitakse välja selgitada, kuidas vastavad õppe sisu ja saavutatud tulemused huvigruppide ootustele, kuidas toetavad koolid elukestvaks õppeks vajalikke oskusi ja hoiakuid, milline on tagasiside õpikeskkonnale, sotsiaalsete suhetele ja tugiteenustele. Uuringu tulemuste põhjal saavad koolid teha strateegilisi valikuid, mis aitavad tõsta Tallinna üldhariduse kvaliteeti.

Küsitlus viiakse läbi mais ja juunis 2016. Küsitletakse 3., 6., 8. ja 11. klasside õpilasi ja lapsevanemaid, kõiki õpetajaid ja direktoreid. Raportid valmivad augustis 2016. Küsitluse tulemused avalikustatakse koondina kõikide koolide tulemustest.

 

Lisateave:

Pille Hillep
OÜ Eesti Uuringukeskus
Tel: (+372) 53320008
pille@uuringukeskus.ee
www.uuringukeskus.ee

 

 

Uudise rubriigid: