04.02.2019

Haridusasutuste ja kogukonna koostöös arendatakse noorte ettevõtlikkust

Tallinna Haridusamet koos haridusasutustega alustas programmi URBACT III projekti „Haridusasutuste ja kogukonna koostöö arendamine – ON BOARD“ teise etapiga. Töörühma esimene kohtumine toimus Tallinna Õismäe Vene Lütseumis 30. jaanuaril.

URBACT III projekti käigus kavandatakse ja viiakse ellu tegevusi, mis aitavad arendada koostööd kogukonnaga ning paremini ellu viia haridusuuendusi.

Projektis osalevad Viladecans (juhtpartner/ Hispaania), Nantes (Prantsusmaa), Poznan (Poola), Halmstad (Rootsi), Albergaria (Portugal) ja Tallinn. Projekti esimeses etapis (4. aprill – 4. oktoober 2018) töötati ühiselt välja projektitaotlus URBACT III toetuse saamiseks. Töökohtumised korraldati Viladecans’is, Nantes’is ja Tallinnas.

Juhtpartner Viladecans tutvustas oma haridusuuenduse koostöövõrgustikku (Educational Innovation Network), mille URBACT on hea praktika näitena esile tõstnud. Viladecans´i haridusuuenduse koostöövõrgustik edendab innovatsiooni ja loovust haridusasutustes digiõppe projektide, õpilaste ettevõtlikkuse arendamise ning koostöö kaudu haridusasutuste, ettevõtete, perede ja teiste kogukonna liikmete vahel. Projekti käigus leiab iga linn oma valdkonna, mida tuleb arendada, ning kasutab Viladecans’i mudelit oma linnale sobivalt.

Partnerlinnad külastasid ka üksteise haridusasutusi, kus sai näha sealseid moodsa õppimise võtteid. Tallinlastele avaldas erilist muljet kogukonna koostöö Viladecans’is, kus laste hariduse on võtnud oma südameasjaks ka ettevõtted ja lastevanemad ning väga palju tehakse ära just laste ettevõtlikkuse arendamisel.

Ettevõtlikkusele ja koostööle otsustati seada fookus ka Tallinnas. Projekti teises etapis (04.12.2018-04.12.2020) kavandataksegi vajalikud tegevused ning viiakse need ellu.

Projektikohtumisel Õismäe vene lütseumis rääkis projekti ekspert, Kaubandus- Tööstuskoja projektijuht Liisi Hansen ettevõtlikkuse arendamise vajalikkusest ning rühmatööna kaardistati ootused projektile, võimalused ja takistused. Samuti mõeldi sellele, kuidas igaüks ise saaks projekti panustada.

Tegu on pilootprojektiga, kus osalevad kolme linnaosa haridusasutused: Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium, Lasteaed Karikakar, Pelguranna Lasteaed, Tallinna Kunstigümnaasium, Ehte Humanitaargümnaasium, Tallinna Kadaka Lasteaed, Tallinna Õismäe Vene Lütseum, Kelmiküla Lasteaed. Kaasatud on nii haridustöötajad, lapsevanemad kui ka õpilased. Tallinna töörühma kuuluvad ka haridusamet, spordi- ja noorsooamet, ettevõtlusamet, Kaubandus-Tööstuskoja ja noortekeskuste esindajad.

Pildid: URBACT III On Board töörühma 2. etapi esimene kohtumine Õismäe vene lütseumis

City: Tallinn
DiaristsKatrin Parve, Reet Nõmmoja, Leini Jürisaar (Tallinn Education Department)
Title: Youth entrepreneurship is being developed through cooperation between educational institutions and the community
Entry: 1
Date: 04.02.2019

URBACT On Board.pngURBACT.JPGEL logo.jpg

Uudise rubriigid: