13.10.2021

Moodsa õppimise festifal "iduEDU"

Tallinna Haridusamet koostöös Tallinna Ülikooliga korraldab moodsa õppimise festivali „iduEDU“, mille alateema on sel aastal “Õnnelik õppija krihvli või tahvliga - kuidas säilitada enda vaimset heaolu, olla õnnelik ja leida tasakaalu tehnoloogiaga rikastatud ja traditsiooniliste õpikeskkondade ning õpimeetodite vahel?"

Tallinna Lasteaed Pääsusilm viib moodsa õppimise festivalil "iduEDU" läbi töötoa "Lõbusalt ja targalt- digi- ja robootikavahendid õppe- ja kasvatustegevuses". Töötoas jagame parimaid praktikaid kuidas robootikavahendite kasutamine arendab lastes koostöö- ja probleemilahendamise oskusi ning digipädevusi, mis on oluline pidevalt muutuvas keskkonnas toimetulekul. Haridusuuenduse tulemusena soovime, et kõik lasteaia õpetajad mõistaksid MATIK - oskuste õpetamise olulisust ja kõik õpetajad oskaksid ning julgeksid lõimida õppe- ja kasvatustegevusse robootika- või digivahendite kasutamist.

Moodsa õppimise festifalile "iduEDU" on oodatud osalema ka lapsevanemad.

NB! iduEDU 2021 festival toimub kevadisel koolivaheajal 26. aprillil 2022.