11.05.2016

Haridustöötajate ametiühing ja linnavalitsus leppisid kokku linnapedagoogide palgatõusus

10. mail leppisid Tallinna Haridustöötajate Ametiühingu Liit, Tallinna Alushariduse Juhtide Ühendus ja Tallinna Linnavalitsus kokku linnaeelarvest palka saava pedagoogilise personali palgatõusus 1. septembrist 2016. Tänavu täitub juba 10. aasta, kui pealinna lasteaia- ja kooliõpetajate palgad on võrdsed.

Palgatõus puudutab 4724 Tallinna haridustöötajat. Lasteaia pedagoogide ja tugispetsialistide palk tõuseb 900 eurolt 958 eurole ning õpetaja-metoodikul 922 eurolt 990 eurole. Õpetaja abide palk tõuseb 480 eurolt 510 eurole.

Linnaeelarvesse on selleks kavandatud 1 167 330 eurot. Mainitud summa on ette nähtud linna eelarvest palka saavate munitsipaallasteaedade, üldhariduskoolide, huvikoolide, Tallinna Kopli Ametikooli ja Tallinna Õpetajate Maja juhtide, õpetajate ja õpetaja abide palgamäärade tõstmiseks.

Haridustöötajate ametiühingu liidu esimehe asetäitja Evi Veesaare sõnul on dialoog ametiühingute ja linnavalitsuse vahel olnud pikaajaline ja alati on jõutud kokkuleppele. „Esmakordselt võrdsustasime lasteaiaõpetajate palgad kooliõpetajate palkadega enne masu 2006. aastal ja nii on see järjepidevalt olnud siiani,“ meenutas Evi Veesaar. „Kümne aasta eest oli pedagoogi palk 7000 krooni ehk 447 eurot, nüüdseks on see tõusnud enam kui 500 euro võrra. Töötasu on kasvanud ka teistel linna palgal olevatel haridustöötajatel. Hea meel on veel selle üle, et linnaeelarves on vahendid tagatud ning palgatõus pole pelgalt tühi lubadus.“

Tallinna linn on tõstnud lasteaedade juhtide, õpetajate ja õpetajate abide palku igal aastal. Viimati tõusis lasteaiaõpetajate ja õpetajate abide palk 2015. aasta oktoobris 12% võrra. Seeläbi kasvas lasteaiaõpetajate palgaalammäär 800 eurolt 900-le ning õpetaja abidel 426 eurolt 480-le. Detsembris tõusid ka huvikoolijuhtide ja -pedagoogide ning koolide tugispetsialistide palga alammäärad. 

Lasteaiaõpetajate palgad 2012-2016.JPG

 

Uudise rubriigid: