22.03.2018

Harjumäele rajatakse ruumiline pildistamistaust

Tallinna Kommunaalamet kuulutas välja avaliku ideekonkursi Harjumäele ruumilise pildistamistausta loomiseks.

Konkursi eesmärk on leida parim ideekavand Tallinna tunnusmärgiks Harjumäele rajatavale ruumilisele pildistamistaustale. Ideekavand peab lähtuma uuest Tallinna visuaalsest identiteedist.

Konkursile on oodatud erinevad kujundusideed – arhitektuursed, kunstilised, installatiivsed, interaktiivsed või erinevaid valdkondi ühendavad lahendused.

Osalema on oodatud disainerid, arhitektid, valguskujundajad, valgustusinsenerid jt oma ala professionaalid.

Ideekavandite esitamise tähtaeg on 11. aprill 2018 kell 12. Ideekonkursi auhinnafondi suurus on 6000 eurot. Ideekonkursil parimaks tunnistatud kunstiteos peab olema teostatud ja paigaldatud 25. juuliks 2018 ning selle kogumaksumus ei tohi ületada 104 000 eurot.

Kavandatav installatsioon peab olema Tallinna uuest visuaalsest identiteedist lähtuv, kusjuures sõna Tallinn peab olema üheselt välja loetav ja arusaadav; visuaalselt sobituma ja looma seoseid installatsiooni ala ümbrusega; avalikus ruumis linnakodanike kui turistide tähelepanu tõmbav, atraktiivne ning ligimeelitav; silmale efektne ning väljapaistev nii päevasel kui öisel ajal; omama eeldusi laialdaseks kajastuseks digikanalites ja levikuks (sotsiaal)meedias; võimalusel interaktiivne ning horisontaalsihis vähemalt 180° vaadeldavusega.

Kavandatava installatsiooni peab olema ilmastikukindlatest materjalidest, vastupidav tuulele, vaatajatele ohutu ja keskkonnasõbralik; interaktiivse lahenduse korral töökindel; ööpäevaringset valvet mitte nõudev ning võimalikult vandalismikindel; valgusreostust vältiv ja tehnovõrkude asupaikasid ja olemasolevat haljastust arvestav; installatsiooni kinnitused ja ühendused maapinnaga peavad olema visuaalselt mitte-nähtavad või -häirivad.

Vajaliku lisainfo konkursil osalemise tingimuste ning muu seonduva kohta leiab veebiaadressilt: riigihanked.riik.ee, viitenumber https://riigihanked.riik.ee/register/hange/195937