28.08.2020

Hea lapsevanem, kelle laps vahetab kooli!

Kui said Sotsiaalkindlustusametilt perehüvitiste peatamise otsuse, kus on kirjas, et Sinu laps ei õpi ja sellega seoses ei jätkata septembrist 2020 Sulle temaga seoses peretoetuste maksmist, kuid sinu laps läks edasi õppima, siis ära muretse!

Said selle otsuse, sest tänase seisuga ei ole Sinu lapse edasiõppimise info veel jõudnud Eesti hariduse infosüsteemi (EHIS), mille andmetele perehüvitiste määramisel ja väljamaksmisel tugineme. Koolid edastavad andmed laste õppimise kohta infosüsteemi hiljemalt 15. septembriks.

Seega kui laps õpib pärast põhikooli lõpetamist edasi, jõuavad andmed tema õppimise kohta peatselt kindlasti ka sotsiaalkindlustusametini.

Maksame ettenähtud peretoetused välja kohe pärast seda, kui oleme EHIS`est lapse õppimise info saanud. Harjumuspärase 8. kuupäeva asemel jõuavad peretoetused teieni 11.09 või hiljemalt 18.09.

Teie ise meile täiendavaid dokumente lapse õppimise kohta esitama ei pea.

Vabandame tekkinud ebameeldivuste pärast

Sotsiaalkindlustusamet